Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Uppspelning av bilder 1

Uppspelning av bilder 1 Tryck på (uppspelning)- knappen. Den senaste tagna bilden visas på LCD-skärmen. (uppspelning)-knapp Behärska grundläggande funktioner x Välja bilden Vrid kontrollratten. x Uppspelning av filmer 1 2 3 Tryck på (Indexvisning) på kontrollratten i uppspelningsläge. Sex bilder visas. Tryck upprepade gånger på kontrollrattens vänstra sida för att välja (film) och tryck på mitten. För att återgå till stillbildsuppspelning, välj (stillbild) (sidan 44). Vrid kontrollratten för att välja önskad film och tryck på mitten. SE 24

Under filmuppspelning För att pausa/återuppta För att snabbspola framåt För att snabbspola bakåt För att justera ljudvolymen Användning av kontrollratt Tryck på mitten. Tryck på den högra delen eller vrid den medurs. Tryck på den vänstra delen eller vrid den moturs. Tryck på den nedre delen t övre/nedre. Radera bilder Du kan radera bilden som visas för tillfället. 1 2 Visa önskad bild och tryck på [Radera]. Tryck mitt på kontrollratten för att bekräfta [OK]. Tryck på [Avbryt] för att avsluta åtgärden. [Radera] Behärska grundläggande funktioner [Avbryt] [OK] z För att radera flera bilder Välj [Meny] t [Uppspelning] t [Radera] för att välja och radera specifika bilder samtidigt. SE 25