Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

z Uppspelning i

z Uppspelning i Foto-kreativitet-läget Om du i Foto-kreativitet-läget trycker på -knappen aktiveras Fotokreativitet-uppspelningsläget. Tryck på [Bakåt] för att återgå till tagningsläget och du kan ta bilder med samma inställning. x Enkelt göra bakgrunden suddig (Bakgrundsdefokuskontroll) 1 2 Välj (Bakgrundsdefokus) (sidan 29). Få bakgrunden suddig genom att vrida kontrollratten. : Vrid den medurs för att ställa in skärpan : Vrid den moturs för att ställa in oskärpan Tryck på [Avbryt] för att återställa bilden så som den var ursprungligen. • Du kan även spela in en film med ett värde som justerats med oskärpeeffekten. Obs! • Oskärpeeffekten kanske inte är synlig bereoende på avståndet från motivet eller objektivet som används. z För bättre resultat med Bakgrundsdefokus • Flytta dig närmare motivet. • Utöka avståndet mellan motivet och bakgrunden. SE 30

x Bildeffekt 1 2 Välj (Bildeffekt) (sidan 29). Välj önskad effekt genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. (Färgreduktion (färg)): Skapar en abstrakt bild med hög kontrast genom att kraftigt framhäva primära färger. (Färgreduktion (svartvitt)): Skapar en abstrakt bild med hög kontrast i svart och vitt. (Popfärg): Skapar en intensiv bild genom att framhäva färgtoner. (Retrofoto): Skapar en bild som påminner om ett gammalt fotografi med sepiafärgtoner och uttonad kontrast. (Partiell färg): Skapar en bild som bibehåller den angivna färgen men omvandlar övriga färger till svart och vitt. (High-key): Skapar en bild med indikerad atmosfär: ljus, transparent, luftig, fin, mjuk. (Hög kontrast Monokrom): Skapar en bild med hög kontrast i svart och vitt. (Leksakskamera): Skapar en bild som påminner om en bild från en leksakskamera med skuggade hörn och uttalade färger. Användning av inspelningsfunktioner SE 31