Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Justering av ljusstyrkan

Justering av ljusstyrkan för stillbilder (Exponeringskompensation) Du kan justera exponeringen i steg om 1/3 EV inom intervallet –2,0 EV till +2,0 EV. 1 Tryck på (Expon.kompens.) på kontrollratten. 2 Vrid kontrollratten för att välja önskat värde och tryck på mitten. Om bilden är för ljus ställer du in [Expon.kompens.] mot –. Om bilden är för mörk ställer du in [Expon.kompens.] mot +. Ändra skärmvisningen (DISP) 1 Tryck på DISP (Visa innehåll) på kontrollratten. SE 32 2 Tryck på DISP upprepade gånger för att välja önskat läge. Under tagning Visa grundinfo.: Visar grundläggande tagningsinformation. Visar slutartid och bländarvärde grafiskt förutom när [Fotoläge] är inställt på [Intelligent auto] eller [Panorering]. Visa info.: Visar inspelningsinformation. Visa ingen info.: Visar inte inspelningsinformation. Under uppspelning Visa info.: Visar inspelningsinformation. Histogram: Visar luminansdistributionen grafiskt utöver inspelningsinformationen. Visa ingen info.: Visar inte inspelningsinformation.

Fotografera med diverse matningslägen 1 Tryck på [Meny]. [Meny] 2 Använd kontrollratten för att välja [Fotoläge] t önskat läge och tryck på mitten. (Intelligent auto): Kameran utvärderar motivet och gör lämpliga inställningar. SCN (Scenval): Tar bilder med föreställda inställningar enligt motivet eller förhållandena. (Bildeffekt): Tar bilder med önskade effekter för att uttrycka en unik atmosfär. (Anti-rörelseoskärpa): Minskar kameraskakningarna när man tar bilder av en inomhusscen som är en aning mörk eller ett telefoto. (Panorering): Tar bilder i panoramaformat. (3D-panorering): Tar 3D-panoramabilder som används för uppspelning på en 3D-kompatibel TV. M (Manuell exponering): Justerar bländaren och slutarhastigheten. S (Slutarprioritet): Justerar slutartiden för att visa motivets rörelse. A (Bländarprioritet): Justerar fokusomfånget eller gör bakgrunden suddig. P (Autoprogram): Automatisk tagning som låter dig anpassa inställningarna, förutom exponeringen (bländare och slutartid). Användning av inspelningsfunktioner SE 33