Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Visa bildlistan 1 Tryck

Visa bildlistan 1 Tryck på (uppspelning)- knappen för att aktivera uppspelningsläget. 2 Tryck på (Indexvisning) på kontrollratten. Sex bilder visas samtidigt. (Uppspelning)-knapp 3 Vrid kontrollratten för att välja en bild. • Om du vill återgå till enbildsskärmen väljer du önskad bild och trycker på mitten. z Växla mellan stillbilden och filmen Du kan enkelt växla bildtypen på bildindex. Tryck upprepade gånger på kontrollrattens vänstra sida för att välja (stillbild) eller (film) och tryck på mitten. Du kan inte visa stillbilder och filmer på samma skärm. SE 44

Visning av bilder på en TV För att visa bilder inspelade på kameran på en TV-apparat, krävs en HDMIkabel (säljs separat) och en HD TV utrustad med en HDMI-kontakt. 1 Anslut kameran till TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat). Till HDMIkontakten HDMI-kabel Till HDMIkontakten Obs! • Använd en HDMI-minikontakt i ena änden (för kameran) och en kontakt som är lämplig för anslutning till din TV i den andra änden. z Visning av 3D-bilder på en 3D TV Du kan visa 3D-bilder tagna med kameran på en 3D TV ansluten till kameran med en HDMI-kabel (säljs separat). Välj [Meny] t [Uppspelning] t [3D-visning]. • Se bruksanvisningen som medföljde TV:n för mer information. Användning av uppspelningsfunktioner SE 45