Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Kontrollera

Kontrollera tillgängliga funktioner Menylista När du trycker på [Meny], visas sex menyalternativ; [Fotoläge], [Kamera], [Bildstorlek], [Ljusstyrka/färg], [Uppspelning] och [Installation] på skärmen. Du kan ställa in diverse funktioner för varje alternativ. Alternativ som inte kan ställas in i sammanhanget visas i grått. x Fotoläge Används till att välja tagningsläge, t ex exponeringsläge, panorama eller Scenval. SE 46 Intelligent auto Scenval Bildeffekt Anti-rörelseoskärpa Panorering 3D-panorering Manuell exponering Slutarprioritet Bländarprioritet Autoprogram Kameran utvärderar motivet och gör lämpliga inställningar. Tar bilder med föreställda inställningar enligt motivet eller förhållandena. (Porträtt/Landskap/Makro/Sport & action/ Solnedgång/Nattporträtt/Nattvy/Handskymning) Tar bilder med önskade effekter för att uttrycka en unik atmosfär. (Färgreduktion (färg)/Färgreduktion (svartvitt)/ Popfärg/Retrofoto/Partiell färg/High-key/Hög kontrast Monokrom/Leksakskamera) Minskar kameraskakningarna när man tar bilder av en inomhusscen som är en aning mörk eller ett telefoto. Tar bilder i panoramaformat. Tar 3D-panoramabilder som används för uppspelning på en 3D-kompatibel TV. Justerar bländaren och slutarhastigheten. Justerar slutartiden för att visa motivets rörelse. Justerar fokusomfånget eller gör bakgrunden suddig. Automatisk tagning som låter dig anpassa inställningarna, förutom exponeringen (slutartid och bländare).

x Kamera Används till att ställa in fotograferingsfunktioner, t ex kontinuerlig tagning, självutlösare och blixt. Matningsläge Blixtläge AF/MF-val Autofokusområde Autofokusläge Precision dig.zoom Ansiktsavkänning Leendeavkänning Leendedetektering Försköningseffekt Fotograferingstips Visa innehåll Väljer matningsläge, t ex kontinuerlig tagning, själv-utlösare eller gafflingstagning. (Enbildsmatning/Kontin. matning/Kont. matn. s.tidpri./Självutlösare/Självutlös. (kont)/ Gaffling: Kont.) Väljer metoden som används för att utlösa blixten. (Blixt av/Autoblixt/Fyllnadsblixt/Långsam synkron./ 2:a ridån) Väljer automatisk skärpeinställning eller manuell skärpeinställning. (Autofokus/Dir man. fokus/Manuellt fokus) Väljer skärpeinställningsområde. (Multi/Centrumvägd/Flexibel punkt) Väljer autofokusmetod. (Enbilds-AF/Kontinuerlig AF) Ställer in den digitala zoomen. Känner av människors ansikten automatiskt och justerar skärpa och exponering så som är lämpligt för ansiktena. (Av/Auto/Barnprioritet/Vuxenprioritet) Varje gång kameran känner av ett leende tas en bild automatiskt. (På/Av) Ställer in känsligheten för Leendeavkänningfunktionen för att känna av leenden. (Brett leende/Vanligt leende/Småleende) Ställer in nivån för försköningseffekten. (Hög/Mellan/Låg/Av) Används till att visa alla fotograferingstips. Växlar informationen som ska visas på tagningsskärmen. (Visa grundinfo./Visa info./Visa ingen info.) Kontrollera tillgängliga funktioner SE 47