Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

SE 50 x Installation

SE 50 x Installation Används till att göra mer detaljerade tagningsinställningar eller ändra kamerainställningarna. Tagningsinställningar AF-belysning Rödögereducering Snabbgranskning Rutnät Ställer in AF-belysningen för att underlätta autofokus på mörka platser. (Auto/Av) Avger förblixt före tagning vid användning av blixten för att förhindra att ögonen blir röda på bilden. (På/Av) Ställer in bildens visningstid genast efter tagning. (10 s/5 s/2 s/Av) Aktiverar hjälplinjer som underlättar komponeringen av bilder. (På/Av) Konturframhävningsnivå Framhäver konturen för fokusomfång med en specifik färg. (Hög/Mellan/Låg/Av) Konturframhävningsfärg Ställer in färgen som används för konturframhävningsfunktionen. (Vit/Röd/Gul) Histogram Visar histogrammet med luminansdistributionen. (På/Av) MF-hjälp Visar en förstorad bild vid manuell skärpeinställning. (Ingen begräns./5 s/2 s/Av) Färgrymd Ändrar intervallet för färgåtergivning. (sRGB/AdobeRGB) SteadyShot Ställer in kompensationen för kameraskakningar. (På/Av) Utl.utan obj. Ställer in om slutaren ska utlösas eller inte när det inte finns något objektiv. (Möjlig/Ej möjlig) Långexp.brusred Aktiverar brusreduceringen vid tagning med lång exponeringstid. (På/Av) Hög-ISO brusred Aktiverar brusreduceringen vid tagning med hög ISO-känslighet. (Auto/Svag) Insp. filmljud Ställer in ljudet för filminspelning. (På/Av)

Specialknappinställningar Vänsterknappinst. Tilldelar en funktion till den vänstra knappen på kontrollratten. (Fotoläge/Fototips/Matningsläge/AF/MF-val/ Autofokusläge/Autofokusområde/Precision dig.zoom/ ISO/Vitbalans/Mätmetod/DRO/Auto HDR/Kreativa inst./Blixtläge/Blixtkompensering/MF-hjälp/Inte inställt) Högerknappins. Tilldelar en funktion till den högra knappen på kontrollratten. (Fotoläge/Fototips/Matningsläge/AF/MF-val/ Autofokusläge/Autofokusområde/Precision dig.zoom/ ISO/Vitbalans/Mätmetod/DRO/Auto HDR/Kreativa inst./Blixtläge/Blixtkompensering/MF-hjälp/Inte inställt) Programkn. B-inst. Tilldelar en funktion till programknapp B. (Fotoläge/Fototips/Matningsläge/AF/MF-val/ Autofokusläge/Precision dig.zoom/ISO/Vitbalans/ Mätmetod/DRO/Auto HDR/Kreativa inst./Blixtläge/ Blixtkompensering/MF-hjälp) Programkn. C-inst. Tilldelar en funktion till programknapp C. (Fotoläge/Special) Special Ställer in specialinställda funktioner för programknapp C. (Matningsläge/AF/MF-val/Autofokusläge/ Autofokusområde/ISO/Vitbalans/Mätmetod/DRO/ Auto HDR/Kreativa inst./Blixtläge/Inte inställt) Huvudinställningar Menystartpunkt Väljer den först visade menyn från huvudmenyn eller den senast visade menyskärmen. (Längst upp/Föregående) Pip Ställer in vilket ljud som avges när du använder kameran. (AF-ljud/Hög/Låg/Av) Språk Väljer språk som används på skärmen. Datum/klockinst Ställ in datum och tid. Områdesinställning Väljer området där du använder kameran. Visn. Hjälpguide Slår på eller stänger av hjälpguiden. (På/Av) SE 51 Kontrollera tillgängliga funktioner