Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Tillgängliga funktioner

Tillgängliga funktioner i varje tagningsläge Vilka funktioner du kan använda beror på det valda fotograferingsläget. I tabellen nedan indikerar att funktionen är tillgänglig. – indikerar att funktionen inte är tillgänglig. Funktionerna som du inte kan använda visas i grått på skärmen. Fotoläge Expon.kompens. Självutlösare Kontin. matning Ansiktsavkänning Leendeavkänning Intelligent auto – Panorering – – – – 3D-panorering – – – – Anti-rörelseoskärpa – – – Scenval – – Bildeffekt – – – – – – – – – – – – – – – Autoprogram Bländarprioritet Slutarprioritet Manuell exponering – Obs! • Tillgängliga funktioner begränsas även av andra förhållanden än fotograferingsläget. SE 54

Tillgängliga blixtlägen Vilka blixtlägen du kan välja beror på fotograferingsläget och valda funktioner. I tabellen nedan indikerar att funktionen är tillgänglig. – indikerar att funktionen inte är tillgänglig. Blixtlägen som du inte kan välja visas i grått på skärmen. Fotoläge Av Autoblixt Fyllnadsblixt Långsam synkron. 2:a ridån Intelligent auto – – – Panorering – – – – 3D-panorering – – – – Anti-rörelseoskärpa – – – – Scenval – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Bildeffekt – – Autoprogram – – Bländarprioritet – – Slutarprioritet – – Manuell exponering – – Kontrollera tillgängliga funktioner Obs! • Blixtlägena kan även begränsas av andra förhållanden än fotograferingsläget. • Även om du väljer ett fungerande blixtläge avfyras inte blixten om den inte fälls upp. • [Autoblixt] kan endast väljas när [Fotoläge] är inställd på [Intelligent auto], [Bildeffekt] eller i vissa [Scenval]-lägen. SE 55