Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Övrigt Kontroll av

Övrigt Kontroll av antalet lagringsbara bilder När du sätter in ett minneskort i kameran och ställer strömbrytaren på ON visas antalet bilder som går att spela in (med de nuvarande inställningarna) på LCD-skärmen. SE 60 Obs! • När ”0” (antalet bilder som kan spelas in) blinkar gult, är minneskortet fullt. Sätt i ett annat minneskort eller radera bilder på det nuvarande minneskortet (sidan 25). • När ”NO CARD” (antalet bilder som kan spelas in) blinkar gult, innebär det att inget minneskort har satts i. Sätt i ett minneskort. x Antalet stillbilder och tid för filmer som kan spelas in på ett minneskort Stillbilder Tabellen anger ungefär hur många stillbilder som går att lagra på ett minneskort som formaterats med den här kameran. Värdena definieras med hjälp av Sony standardminneskort för testning. Dessa värden kan variera beroende på tagningsförhållandena. Bildstorlek: L 16M Aspekt: 3:2* (Antal: bilder) Kapacitet Kvalitet 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standard 386 781 1587 3239 6406 Fin 270 548 1116 2279 4510 RAW & JPEG 74 154 319 657 1304 RAW 106 220 452 928 1840 * När [Aspekt] är inställt på [16:9] kan du lagra fler bilder än vad som anges i tabellen ovan (utom för [RAW]).

Filmer Tabellen nedan visar ungefärliga inspelningstider som är tillgängliga. De här tiderna är de totala tiderna för alla filmfiler. Det går att spela in kontinuerligt under cirka 29 minuter per inspelning. Den maximala storleken för en filmfil är cirka 2 GB. (h (timme), m (minut), s (sekund)) Kapacitet Upplösning 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 1280×720 (Fin) 26 m 53 m 1 h 48 m 3 h 37 m 7 h 16 m (20 m) (41 m) (1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m) 1280×720 (Standard) 40 m (26 m) 1 h 20 m (53 m) 2 h 42 m (1 h 48 m) Värdet inom parentes ( ) är den minsta inspelningstiden. 5 h 26 m (3 h 37 m) 10 h 54 m (7 h 16 m) Obs! • Inspelningstiden för filmer varierar eftersom kameran är utrustad med VBR (Variable Bit Rate) som automatiskt justerar bildkvaliteten beroende på fotograferingscenen. När du spelar in ett snabbrörligt motiv blir bilden tydligare men inspelningstiden blir kortare eftersom mycket minne krävs för att spela in. Inspelningstiden varierar också beroende på fotograferingsförhållandena eller ditt motiv eller inställningen för bildkvalitet/storlek. x Antalet stillbilder som går att lagra när ett batteripaket används Det ungefärliga antalet bilder som går att lagra är 400 när kameran används med ett fullt uppladdat batteripaket (medföljer). Observera att det faktiska antalet bilder kan bli lägre beroende på användningsförhållandena. Övrigt • Vid kalkylerandet av antalet utgår man ifrån ett fullt uppladdat batteripaket och följande omständigheter: – Temperaturen i omgivningen är 25°C. – [Kvalitet] är inställd på [Fin]. – [Autofokusläge] är inställd på [Enbilds-AF]. – Tagning av en bild var 30:e sekund. – Blixten (HVL-F7S) utlöses för varannan bild. – Kameran slås på och stängs av en gång per tio bilder. – Användning av ett batteripaketet som laddats under en timma efter att CHARGE-lampan släckts. – Använda Sony ”Memory Stick PRO Duo” (säljs separat). SE 61