Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Indikator Betydelse

Indikator Betydelse Minneskort/ Överföring B Indikator Meny Betydelse Programknappar Fotoläge Fototips 123 Min Inspelningsbar tid för filmer 100% Återstående batteritid Ikoner för scenigenkänning Blixtladdning pågår C Indikator Betydelse Blixtläge/ Rödögereducering Matningsläge AF-belysning Spelar inte in ljud under filminspelning Varning för skakningsoskärpa Varning om överhettning Databasfil full/fel i databasfil Histogram Skärpeinställningsläg e ±0.0 Blixtkompensation Mätmetod Fokusområdesläge Ansiktsavkänning 101-0012 Uppspelningsmapp – Filnummer Skydda 1 Utskriftsbeställning och antal kopior AWB Försköningseffekt ISO Vitbalans SE 64 7500K G9

Indikator Betydelse Kreativa inst. DRO/Auto HDR Indikator för leendeavkänningskän slighet Indikator Betydelse 12/12 Bildnummer/Antal bilder inspelade i datumet eller den valda mappen SteadyShot Visas när HDR inte fungerade på bilden. D Indikator z Betydelse 1/125 Slutartid Skärpeinställningssta tus F3.5 Bländarvärde ±0.0 Uppmätt manuellt läge ±0.0 Exponeringskompens ation Slutartidindikator Övrigt Bländarindikator INSP 0:12 2011-1-1 9:30AM Filmens inspelningstid (m:s) Inspelat datum/tid för bilden SE 65