Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Register SE 80 Numeriskt

Register SE 80 Numeriskt 3D-panorering.............................. 35 3D-visning ................................... 45 A AF/MF-val ................................... 47 AF-belysning ............................... 50 Ansiktsavkänning ........................ 47 Anti-rörelseoskärpa...................... 34 Aspekt.......................................... 48 Återställ bilddatabas .................... 52 Autofokusläge.............................. 47 Autofokusområde ........................ 47 Autoprogram................................ 33 B Bakgrundsdefokuskontroll........... 30 Batteripaket.................................. 12 Bildeffekt ..................................... 31 Bildspel........................................ 49 Bildstorlek.................................... 41 Bländarprioritet............................ 37 Blixt ............................................. 18 Blixtkompensering....................... 49 Blixtläge....................................... 38 Bred bild ...................................... 52 Bruksanvisning ............................ 66 D Datum/klockinst........................... 51 Demoläge..................................... 52 DRO/Auto HDR .......................... 49 E Exponeringskompensation........... 32 Eye-Fi-installation ....................... 53 F Fabriksinställningar ..................... 52 Färgrymd...................................... 50 Film ............................................. 23 Filnummer ................................... 52 Formatera .................................... 52 Försköningseffekt........................ 47 Förstora ....................................... 43 Fotograferingstips ................. 28, 47 Foto-kreativitet............................ 29 Fotoläge....................................... 33 Fyllnadsblixt................................ 38 H Handskymning ............................ 34 Histogram.................................... 50 Hjälpguider.................................. 28 Högerknappins. ........................... 51 Hög-ISO brusreducering ............. 50 I Ikoner .......................................... 63 Image Data Converter SR ........... 58 Image Data Lightbox SR............. 58 Indexvisning................................ 44 Insp. filmljud............................... 50 Installation............................. 50, 56 Intelligent auto ............................ 33 ISO .............................................. 48 K Kondensbildning ......................... 72 Kont. matn. s.tidpri...................... 40 Kontin. matning........................... 39 KONTR. FÖR HDMI.................. 52 Kontrollratt.................................. 26 Konturframhävningsfärg............. 50 Konturframhävningsnivå............. 50 Kreativa inst. ............................... 49 Kvalitet........................................ 48

L Landskap...................................... 34 Långexp.brusred .......................... 50 LCD-ljusstyrka ............................ 52 Leendeavkänning......................... 47 Leendedetektering........................ 47 M Macintosh .................................... 57 Makro........................................... 34 Manuell exponering ..................... 33 Mappnamnsformat....................... 52 Markera utskrift ........................... 49 Mätmetod..................................... 49 Matningsläge................................ 47 Meny............................................ 46 Menystartpunkt ............................ 51 MF-hjälp ...................................... 50 Minneskort................................... 17 Mjukvara...................................... 56 N Nattporträtt................................... 34 Nattvy .......................................... 34 Ny mapp....................................... 52 O Objektiv ....................................... 15 Områdesinställning...................... 51 Överföringsinställn. ..................... 53 P Panorama ..................................... 35 Panoramariktning......................... 48 Panorering.................................... 35 Pip................................................ 51 PMB............................................. 58 Porträtt ......................................... 34 Precision dig.zoom ...................... 47 Programkn. B-inst........................ 51 Programkn. C-inst........................ 51 Programknappar........................... 27 R Radera ......................................... 25 Rengöringsläge............................ 52 Rödögereducering ....................... 50 Rulla uppspelning........................ 36 Rutnät .......................................... 50 S Scenval ........................................ 34 Självutlösare................................ 39 Skydda......................................... 49 Slutarprioritet .............................. 36 Snabbgranskning......................... 50 Solnedgång.................................. 34 Special......................................... 51 Sport & action ............................. 34 Språk ........................................... 51 Ställa in klockan.......................... 20 SteadyShot................................... 50 Stillbilds-/filmval ........................ 49 Strömbesparing ........................... 52 T Ta stillbilder ................................ 22 Tekniska data .............................. 75 U Uppladdning av batteripaketet .......................... 12 Uppspelning ................................ 24 Uppspelning på TV ..................... 45 Uppspelningsskärm..................... 52 USB-anslutning........................... 52 Utl.utan obj.................................. 50 V Välj datum................................... 49 Välj fotomapp.............................. 52 Välj mapp.................................... 49 Vänsterknappinst......................... 51 Version ........................................ 52 Visa innehåll.......................... 32, 47 SE 81 Övrigt