Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Förbereda kameran

Förbereda kameran Identifiera delar Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används. A (uppspelning)-knapp (24) B Avtryckare (22) C ON/OFF (strömbrytare)- omkopplare (20) D AF-belysning/ Självutlösarlampa/ Leendeavkänning-lampa E Högtalare F Mikrofon* G Smart tillbehörsterminal (18) H Objektiv (15) När objektivet är avtaget I Objektivfrigöringsknapp (16) J Fattning K Bildsensor** L Objektivkontakt** * Täck inte över denna del under filminspelning. ** Rör inte direkt vid denna del. SE 8

A (USB)-kontakt B Axelremsögla Du rekommenderas att använda axelremmen för att inte tappa kameran. C HDMI-kontakt (45) D Ljussensor E LCD-skärm Genom att vinkla kamerans LCDskärm kan man använda olika fotograferingspositioner. Förbereda kameran F MOVIE (film)-knapp (23) G Kontrollratt (26) H Programknappar (27) SE 9