Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

USB-verbinding

USB-verbinding Selecteert de methode die wordt gebruikt voor een USB-aansluiting. 1 [Menu] t [Instellingen] t [USB-verbinding] t instelling van uw keuze. Massaopslag PTP Opmerking • U kunt geen films en RAW-beelden importeren met [PTP]. Brengt een Massaopslag-verbinding tot stand tussen de camera, een computer en andere USB-apparaten. Standaard-stand. Wanneer u de camera op een computer aansluit, verschijnt de Wizard Automatische weergave en worden de stilstaande beelden in de opnamemap op de camera overgezet op de computer (met Windows 7/Vista/XP, Mac OS X). Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 128 NL

Reinigen Zo kunt u de beeldsensor reinigen. 1 [Menu] t [Instellingen] t [Reinigen] t [OK]. Het bericht "Na het reinigen, camera uitschakelen. Doorgaan?" verschijnt. 2 Bevestig met [OK]. De stofverwijderingsfunctie wordt automatisch geactiveerd. 3 Zet de camera uit. 4 Neem de lens van de camera. 5 Reinig met behulp van het blaaskwastje het oppervlak van de beeldsensor en het omliggende gebied. 6 Bevestig de lens. Opmerkingen • Het reinigen kan alleen worden uitgevoerd wanneer het batterijniveau (drie resterende batterijpictogrammen) of meer is. Het gebruik van een AC-PW20-netspanningsadapter (los verkrijgbaar) wordt aanbevolen. • Gebruik geen spuitbus met perslucht omdat hierdoor waterdruppels in het camerahuis terecht kunnen komen. • Streek de punt van het blaaskwastje niet in de holte voorbij de vatting, omdat de punt van het blaaskwastje de beeldsensor niet mag raken. • Houd de camera met de lensvatting omlaag gericht om te voorkomen dat stof weer neerdaalt in het camerahuis. • Stel de camera tijdens het reinigen niet bloot aan mechanische schokken. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 129 NL