Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Gebruik van "BRAVIA"

Gebruik van "BRAVIA" Sync Wanneer u de camera met een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aansluit op een TV-toestel dat "BRAVIA" Sync ondersteunt, kunt u de camera bedienen met de afstandsbediening van de TV. 1 Sluit een TV die "BRAVIA" Sync ondersteunt, op de camera aan. Het ingangssignaal wordt automatisch omgeschakeld en het beeld dat met de camera is opgenomen, verschijnt op het TV-scherm. 2 Druk op de SYNC Menu-knop op de afstandsbediening van de TV. 3 Gebruik de bedieningsknoppen op de afstandsbediening van de TV. Item Diavoorstelling Speel 1 beeld af Stilst.b./film select. Beeldindex Map kiezen Datum selecteren Wissen Opmerkingen Bediening Speelt beelden automatisch af Keert terug naar het scherm met een enkel beeld. Selecteert een weer te geven stilstaand beeld of film. Schakelt over naar het beeldindexscherm. Selecteert de map van de weer te geven beelden. Selecteert de datum van af te spelen films. Wist het beeld. • De beschikbare bedieningshandelingen zijn beperkt als de camera met een HDMI-kabel op een TV is aangesloten. • Alleen TV's die "BRAVIA" Sync ondersteunen, bieden SYNC Menu-bedieningshandelingen. De SYNC Menu-bedieningshandelingen verschillen afhankelijk van de TV die is aangesloten. Raadpleeg de bij de TV geleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie. • Als de camera onnodige bedieningshandelingen uitvoert als reactie op de afstandsbediening van de TV wanneer de camera met een HDMI-aansluiting op een TV van een andere fabrikant is aangesloten, gaat u als volgt te werk: Menu] t [Instellingen] t [CTRL.VOOR HDMI] t [Uit]. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 142 NL

3D-weergave Ga als volgt te werk als u panoramische 3D-beelden vastgelegd op de camera wilt weergeven op een 3D TV-toestel. 1 Sluit de camera met een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) op het 3D TV-toestel aan. 2 [Menu] t [Afspelen] t [3D-weergave] t [OK]. Panoramische 3D-beelden die met de camera zijn opgenomen, verschijnen op het TV-scherm. Wanneer [Standaard] of [Breed] is geselecteerd, kunt u de panoramische 3D-beelden scrollen door op het midden van het instelwiel te drukken. Opmerkingen 1 Naar de HDMIaansluiting HDMI-kabel 2 Naar de HDMIaansluiting • Wanneer u [3D-weergave] mode selecteert, worden alleen 3D-beelden weergegeven. • Sluit de camera en de aan te sluiten apparatuur niet aan via de uitgangen. Wanneer de camera en het TVtoestel worden aangesloten via de uitgangen, wordt geen video en geluid geproduceerd. Een dergelijke aansluiting kan ook problemen veroorzaken met de camera en/of de aangesloten apparatuur. • Deze functie zal met sommige TV-toestellen misschien niet goed werken. U zult bijvoorbeeld niet een videobeeld op uw TV-toestel kunnen weergeven, geen signaal kunnen uitsturen in de 3D-stand of geluid horen uit het TV-toestel. • Gebruik een HDMI-kabel met het HDMI-logo. • Gebruik een HDMI-mini-aansluiting aan het ene einde (voor de camera) en een stekker die geschikt is voor de aansluiting op uw TV aan het andere einde. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index z Normale stilstaande beelden weergeven op een TVtoestel Als u [3D-weergave] selecteert, worden alleen 3D-beelden op het TV-toestel weergegeven. Als u normale stilstaande beelden wilt weergeven, beëindigt u [3D-weergave] door op de onderzijde van het instelwiel te drukken. Als u wilt terugkeren naar 3D, drukt u weer op de onderzijde van het instelwiel. Selecteer [Menu] t [Afspelen] t [Beeldindex] als u de beeldindex wilt weergeven. 143 NL