Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

oplossen Problemen

oplossen Problemen oplossen Als u problemen ondervindt met de camera, probeer dan de volgende oplossingen. 1 Controleer de punten op de bladzijden 152 tot 157. 2 Verwijder de accu, wacht ongeveer één minuut, plaats de accu weer en zet de camera aan. 3 Reset de instellingen (bladzijde 132). Inhoud Zoeken voorbeeldfoto 4 Neem contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke technische dienst van Sony. Accu en voeding Het lukt niet de accu te plaatsen. • Verschuif bij het plaatsen van de accu met de punt van de accu de vergrendelingshendel. • U kunt alleen een NP-FW50-accu gebruiken. Controleer dat uw accu een NP-FW50-accu is. De indicator van het resterend accuvermogen is onjuist, of voldoende resterend accuvermogen wordt aangegeven, maar de accu raakt te snel leeg. • Dit doet zich voor wanneer u de camera op een zeer warme of koude plaats gebruikt. • De accu is leeg. Plaats een opgeladen accu. • De accu is niet meer bruikbaar. Vervang de accu door een nieuwe. Menu zoeken Index De camera kan niet worden ingeschakeld. • Plaats de accu op de juiste wijze. • De accu is leeg. Plaats een opgeladen accu. • De accu is niet meer bruikbaar. Vervang de accu door een nieuwe. De camera schakelt plotseling uit. • Wanneer de camera of de accu te warm is, toont de camera een waarschuwingsbericht en schakelt zichzelf uit om de camera te beschermen. • Als de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt bediend, wordt de camera in de energiespaarstand gezet. U kunt de energiespaarstand opheffen door de camera te bedienen, bijvoorbeeld door de ontspanknop half in te drukken (bladzijde 122). Het CHARGE-lampje knippert tijdens het opladen van de accu. • U kunt alleen een NP-FW50-accu gebruiken. Controleer dat uw accu een NP-FW50-accu is. • Als u een accu oplaadt die lang niet is gebruikt, zal het CHARGE-lampje misschien knipperen. • Het CHARGE-lampje knippert op twee manieren, snel (met tussenpozen van ongeveer 0,15-seconde) en langzaam (met tussenpozen van ongeveer 1,5-seconde). Knippert het snel, neem de accu dan uit en zet dezelfde accu weer stevig in. Als het CHARGE-lampje dan weer snel knippert, kunt u vermoeden Vervolg r 152 NL

dat er iets niet goed is met de accu. Langzaam knipperen duidt erop dat het laden wordt opgeschort omdat de omgevingstemperatuur buiten het geschikte bereik is voor het opladen van de accu. Het laden zal worden hervat en het CHARGE-lampje zal branden wanneer de omgevingstemperatuur terugkeert binnen het geschikte temperatuurbereik. • Laad de accu op bij geschikte temperaturen tussen 10 °C en 30 °C. Beelden opnemen Nadat de camera is ingeschakeld, wordt niets afgebeeld op de LCD-monitor. • Als de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt bediend, wordt de camera in de energiespaarstand gezet. U kunt de energiespaarstand opheffen door de camera te bedienen, bijvoorbeeld door de ontspanknop half in te drukken (bladzijde 122). De sluiter wordt niet ontspannen. • U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar en de schakelaar staat in de LOCK-stand. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen. • Controleer de vrije opslagcapaciteit van de geheugenkaart. • U kunt tijdens het opladen van de flitser geen beelden opnemen. • De lens is niet goed op het toestel gezet. Zet de lens goed op het toestel. Het opnemen duurt erg lang. • De ruisonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld (bladzijden 108, 109). Dit is geen storing. • U maakt opnamen in de stand RAW (bladzijde 76). Omdat een RAW-gegevensbestand groot is, zal het maken van opnamen in de RAW-stand misschien meer tijd in beslag nemen. • De Auto HDR is bezig een beeld te verwerken (bladzijde 84). Het beeld is onscherp. • Het onderwerp bevindt zich te dichtbij. Controleer de minimale afstand waarop de lens kan scherpstellen. • U maakt opnamen in de stand voor handmatig scherpstellen. Stel [AF/MF-selectie] in op [Aut. scherpst.] (bladzijde 63). • Er is onvoldoende omgevingslicht. • Voor het onderwerp is mogelijk speciale scherpstelling vereist. Met de [Flexibel punt] (bladzijde 65) of de functie voor handmatige scherpstelling (bladzijde 63). Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index De flitser werkt niet. • Klap de flitser omhoog. • De flitser is niet goed op het toestel gezet. Zet de flitser opnieuw op het toestel. • U kunt niet een flitser gebruiken in de volgende opnamestand: – [Bracket: continu] – [Panorama d. beweg.] – [3D-panor. d. beweg.] – [Nachtopname] en [Schemeropn. uit hand] in [Scènekeuze] – [Anti-bewegingswaas] – Films opnemen Wazige ronde witte vlekken zijn te zien op beelden die met de flitser zijn gemaakt. • Het flitslicht is weerkaatst door deeltjes in de lucht (stof, pollen, enz.) en dat is op het beeld te zien. Dit is geen storing. Vervolg r 153 NL