Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Het beeld en het geluid

Het beeld en het geluid worden onderbroken door ruis wanneer u een film op een computer bekijkt. • U speelt de film af rechtstreeks van de geheugenkaart. Importeer de film op uw computer met "PMB" en speel de film af. Nadat u een USB-verbinding tot stand hebt gebracht, wordt "PMB" niet automatisch gestart. • Breng de USB-verbinding tot stand nadat de computer is opgestart (bladzijde 149). Geheugenkaart Het lukt niet een geheugenkaart te plaatsen. • De richting waarin de geheugenkaart is geplaatst, is verkeerd. Plaats de geheugenkaart in de juiste richting. Het lukt niet een opname te maken op een geheugenkaart. • De geheugenkaart is vol. Wis beelden die u niet wilt bewaren (bladzijden 28, 86). • Er is een onbruikbare geheugenkaart geplaatst. De geheugenkaart is per ongeluk geformateerd. • Alle gegevens op de geheugenkaart zijn door het formatteren gewist. U kunt deze niet meer herstellen. Afdrukken Het lukt niet beelden af te drukken. • RAW-beelden kunnen niet worden afgedrukt. Als u RAW-beelden wilt afdrukken, moet u ze eerst naar JPEG-beelden converteren met "Image Data Converter SR" op de bijgeleverde CD-ROM. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Het beeld heeft een vreemde kleur. • Bij het afdrukken van beelden die opgenomen zijn in de stand Adobe RGB op sRGB-printers die niet geschikt zijn voor Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 of later), worden de beelden met een lagere verzadiging afgedrukt. Bij de afdruk van de beelden worden beide randen afgesneden. • Afhankelijk van uw printer, kunnen de randen links, rechts, boven of onder van het beeld worden afgesneden. Vooral wanneer u een beeld afdrukt dat werd opgenomen met de beeldverhouding [16:9], kunnen de zijkanten van het beeld worden afgesneden. • Wanneer u beelden afdrukt met uw eigen printer, moet u de instellingen voor bijsnijden of randloos annuleren. Vraag de fabrikant van de printer of de printer deze functies heeft. • Wanneer u beelden laat afdrukken bij een fotoafdrukservice, vraag dan of de beelden kunnen worden afgedrukt zonder dat beide randen worden afgesneden. Het lukt niet de beelden af te drukken met de datum. • Met "PMB" kunt u beelden afdrukken met een datum. • De camera heeft geen functie voor het plaatsen van datums op beelden. Maar omdat de beelden die met de camera zijn opgenomen, informatie over de opnamedatum bevatten, kunt u beelden afdrukken met de datum op het beeld als de printer of de software Exif-informatie kan herkennen. Vraag aan de fabrikant van de printer of van de software advies over compatibiliteit met Exif-informatie. Vervolg r 156 NL

• Wanneer u beelden laat afdrukken in een winkel, kunnen de beelden op verzoek ook worden afgedrukt met de datum. Overige De lens raakt beslagen. • Er is condensvorming opgetreden. Zet de camera uit en laat het toestel ongeveer een uur liggen voordat u het weer gebruikt. Het bericht "Gebied/datum/tijd instellen" verschijnt wanneer u de camera aanzet. • De camera is enige tijd niet gebruikt terwijl er een zwakke accu of geen accu in zat. Laad de accu op en stel de datum opnieuw in (bladzijde 119). Als het bericht steeds verschijnt wanneer u de accu oplaadt, is de interne oplaadbare batterij misschien niet meer goed. Neem contact op met uw Sonydealer of de plaatselijke technische dienst van Sony. Het aantal op te nemen beelden neemt niet af of neemt met twee tegelijk af. • Dit komt doordat de compressieverhouding en het beeldformaat na compressie veranderen afhankelijk van het beeld, wanneer u een JPEG-beeld opneemt. De instelling wordt gereset zonder de reset-handeling. • De accu is verwijderd terwijl de Aan/Uit-schakelaar op ON stond. Het is belangrijk dat, wanneer u de accu uit de camera haalt, de camera is uitgeschakeld en dat het toegangslampje niet brandt. De camera werk niet goed. • Zet de camera uit. Haal de accu uit de camera en plaats hem weer terug. Als de camera heet is, haalt u de accu uit het toestel en laat u deze afkoelen voordat u deze corrigerende handeling uitvoert. • Als er een netspanningsadapter (los verkrijgbaar) wordt gebruikt, koppelt u de voedingskabel los. Sluit de voedingskabel aan en zet de camera weer aan. Neem contact op met uw Sony-dealer of het erkende Sony-servicecentrum bij u in de buurt als de camera niet werkt nadat u deze maatregelen hebt uitgevoerd. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index "--E-" wordt op het scherm aangeduid. • Verwijder de geheugenkaart en plaats deze terug. Als de aanduiding niet verdwijnt na deze procedure, moet u de geheugenkaart formatteren (bladzijde 133). 157 NL