Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Waarschuwingsberichten

Waarschuwingsberichten Als één van de onderstaande berichten verschijnt, voert u de onderstaande instructies uit. Accu is ongeschikt. Gebruik het juiste type. • U gebruikt een accu die niet geschikt is voor het toestel. Gebied/datum/tijd instellen • Stel de datum en tijd in. Laad de interne oplaadbare batterij op, als u de camera lange tijd niet hebt gebruikt. Onvoldoende acculading. • U hebt geprobeerd de beeldsensor te reinigen (Reinigen) terwijl de accu onvoldoende was opgeladen. Laad de accu op of gebruik een netspanningsadapter (los verkrijgbaar). Geheugenkaart onbruikbaar. Formatteren? • De geheugenkaart is geformatteerd op een computer en de bestandsindeling is gewijzigd. Selecteer [OK] en formatteer vervolgens de geheugenkaart. U kunt de geheugenkaart daarna opnieuw gebruiken, maar alle eerder opgenomen gegevens op de geheugenkaart zijn gewist. Het formatteren kan enige tijd in beslag nemen. Vervang de geheugenkaart, als het bericht toch nog wordt weergegeven. Geheugenkaartfout • Er is een ongeschikte geheugenkaart geplaatst of het formatteren is mislukt. Plaats geheugenkaart opnieuw. • De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in uw camera. • De geheugenkaart is beschadigd. • Het contactgedeelte van de geheugenkaart is vuil. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Op deze geheugenkaart kunt u mogelijk niet normaal opnemen en afspelen. • De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in de camera. Verwerkt... • Ruisonderdrukking bij een lange belichting wordt uitgevoerd gedurende de tijd dat de sluiter geopend is. Tijdens de ruisonderdrukking kunt u verder geen opnamen maken. U kunt de functie voor ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden uitschakelen. Beeldweergave onmogelijk. • Het is mogelijk dat beelden die zijn vastgelegd met een andere camera of beelden die zijn gewijzigd op een computer, niet kunnen worden weergegeven. Lens niet herkend. Goed aanbrengen. • De lens is niet of niet goed op het toestel gezet. Als het bericht verschijnt terwijl er een lens op het toestel zit, zet de lens dan opnieuw op het toestel. Als het bericht vaak verschijnt, controleer dan of de contacten van de lens en de camera wel schoon zijn. • Als u de camera op een astronomische telescoop of iets dergelijks bevestigt, stelt u [Opn. zonder lens] in op [Inschakelen] (bladzijde 107). Vervolg r 158 NL

• De functie SteadyShot werkt niet. U kunt doorgaan met opnamen maken, maar de functie SteadyShot zal niet werken. Schakel de camera uit en weer in. Als dit pictogram niet verdwijnt, neem dan contact op met uw Sony-dealer of met de erkende technische dienst van Sony bij u in de buurt. Bevat geen stilstaande beelden. Bevat geen films. • Er staat geen beeld op de geheugenkaart. Beeld is beveiligd. • U hebt geprobeerd beveiligde beelden te wissen. Afdrukken onmogelijk. • U hebt geprobeerd RAW-beelden te markeren met een DPOF-merkteken. Camera te warm. Laat camera afkoelen. • De camera is heet geworden omdat u zonder onderbreking opnamen hebt gemaakt. Zet de camera uit. Laat de camera afkoelen en wacht totdat het toestel weer klaar is voor gebruik. • U hebt lang achtereen films opgenomen, de temperatuur van de camera is opgelopen. Stop met het maken van opnamen totdat de camera is afgekoeld. • Er zijn meer beelden dan het databeheer van de camera aankan in een databasebestand. • Het lukt niet het databasebestand te registreren. Importeer alle beelden op een computer met "PMB" en herstel de geheugenkaart. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Camerafout • Zet de camera uit, haal de accu eruit en plaats de accu weer terug in het toestel. Als deze mededeling vaak verschijnt, neem dan contact op met uw Sony-dealer of met de erkende technische dienst van Sony bij u in de buurt. Fout van beelddatabasebestand. • Er is iets niet goed gegaan in het Beelddatabasebestand. Selecteer [Instellingen] t [Beeld-DB herstellen] t [OK]. Fout van beelddatabasebestand. Herstellen? • U kunt geen films opnemen of afspelen omdat het Beelddatabasebestand is beschadigd. Volg de aanwijzingen op het scherm die u helpen de gegevens te herstellen. Beeldvergroting onmogelijk. Beeldrotatie onmogelijk. • Beelden die met andere camera's zijn opgenomen, zullen mogelijk niet kunnen worden vergroot of geroteerd. Vervolg r 159 NL