Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Soft-keys De soft-keys

Soft-keys De soft-keys vervullen verschillende rollen, afhankelijk van de context. De rol (functie) die aan elk van de soft-keys is toegewezen, wordt op het scherm getoond. Als u de functie die in de rechterbovenhoek van het scherm wordt getoond, wilt gebruiken, drukt u op softkey A. Als u de functie die in de rechterbenedenhoek van het scherm wordt getoond, wilt gebruiken, drukt u op softkey B. Als u de functie die in het midden wordt getoond, wilt gebruiken, drukt u op het midden van het instelwiel (softkey C). U kunt de functies aan de softkeys B en C toewijzen (pagina's 113 en 114). In dit handboek worden de soft-keys aangeduid door het pictogram of door de functie die op het scherm wordt getoond. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto A C B In dit geval werkt de soft-key A als de knop [Menu] en de softkey B als de knop [Opnametips]. Soft-key C werkt als de knop [Opn.modus]. Menu zoeken Index 18 NL

Functies in het menu gebruiken Menu zoeken U kunt de basisinstellingen instellen voor de camera als geheel of functies uitvoeren zoals opnamen maken, afspelen of andere bedieningshandelingen. 1 Druk op [Menu]. 2 Selecteer het item van uw keuze door te drukken op de rechter-/linker-/boven-/ onderzjide van het instelwiel, en druk daarna op het midden. 3 Volg de instructies op het scherm en selecteer het item van uw keuze, druk op het midden van het instelwiel als u uw keus wilt maken. Opn.modus [Menu] Instelwiel Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Hiermee kunt u de opnamestand selecteren, zoals de belichtingsstand, panoramisch, Scènekeuze. Slim automatisch Scènekeuze Foto-effect Anti-bewegingswaas Panorama d. beweg. 3D-panor. d. beweg. Handmatige belichting Sluitertijdvoorkeuze Diafragmavoorkeuze De camera evalueert het onderwerp en voert de juiste instellingen uit. U kunt automatisch opnamen maken met de juiste instellingen. Maakt opnamen met een vooraf-gekozen instellingen uitgaande van het onderwerp of de omstandigheden. Maakt opnamen met de gewenste effecten zodat een unieke sfeer ontstaat. Zorgt ervoor dat de camera minder beweegt wanneer u opnamen van een wat donkere scène binnenshuis of een tele-opname maakt. Maakt opnamen met een panoramische afmeting. Schiet 3D panoramische beelden die worden gebruikt voor weergave op een TV-toestel dat geschikt is voor 3D. Past het diafragma en de sluitertijd aan. Past de sluitertijd aan zodat de beweging van het onderwerp tot uitdrukking komt. Past het scherpstelbereik aan of maakt de achtergrond onscherp. Vervolg r 19 NL