Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Beelden weergeven Geeft

Beelden weergeven Geeft de vastgelegde beelden weer. Stilstaande beelden en films worden op aparte schermen weergegeven. U kunt niet stilstaande beelden en films op hetzelfde scherm weergeven. 1 Druk op de (Weergave)-knop. 2 Selecteer het beeld met het instelwiel. 3 Druk op het midden van het instelwiel als u panoramische beelden of films wilt weergeven. Tijdens het weergeven van films Onderbreken/hervatten Naar snel vooruit Naar snel achteruit Het geluidsvolume aanpassen Bediening van het instelwiel Druk op het midden. Druk op rechts of draai naar rechts. Druk op links of draai naar links. Druk op de onderzijde t bovenzijde/ onderzijde. Opmerking • Panoramische beelden die op andere camera's zijn vastgelegd, zullen misschien niet goed worden weergegeven. z Overschakelen tussen stilstaand beeld en film Op het beeldindexscherm kunt u het beeldtype veranderen door (stilstaand beeld) of (film) te selecteren aan de linkerzijde van het scherm waarna u op het midden van het instelwiel drukt.(bladzijde 38). Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Vergrote weergave Een gedeelte van een stilstaand beeld kan worden vergroot zodat u het beter kunt bekijken tijdens de weergave. Dit is handig om de scherpstelling van een vastgelegd stilstaand beeld te bekijken. U kunt de weergegeven beelden vergroten vanuit het Menu (bladzijde 94). 1 Breng het beeld dat u wilt vergroten op het scherm, druk vervolgens ter bevestiging op het midden van het instelwiel [Vergroot]. 2 Pas de schaal aan door het instelwiel te draaien. 3 Selecteer het gedeelte dat u wilt vergroten door op de rechter-/linker-/ boven-/onderzijde van het instelwiel te drukken. 4 U kunt de vergrote weergave annuleren door op [Sluiten] drukken. Vervolg r 26 NL

Opmerkingen • U kunt de functie voor de vergrote weergave niet gebruiken bij films. • Als u panoramische beelden wilt vergroten, onderbreek de weergave dan eerst en druk vervolgens op [Vergroot]. z Weergavezoombereik Het weergavezoombereik is als volgt. Beeldformaat Weergavezoombereik L Ongev. ×1,1 – ×14 M Ongev. ×1,1 – ×11 S Ongev. ×1,1 – ×7,3 Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 27 NL