Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Beelden wissen U kunt

Beelden wissen U kunt het weergegeven beeld wissen. 1 Geef het beeld weer dat u wilt wissen en druk vervolgens op [Wissen]. 2 Druk ter bevestiging van [OK] op het midden van het instelwiel. Druk op [Annuleren] als u de bedieningshandeling wilt afsluiten. [OK] [Wissen] [Annuleren] Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Opmerkingen • U kunt niet beveiligde beelden wissen. • Wanneer u eenmaal een beeld hebt gewist, kunt u dit niet herstellen. Controleer van tevoren of u het beeld wilt wissen of niet. z Een aantal beelden wisselen Selecteer [Menu] t [Afspelen] t [Wissen] als u bepaalde beelden wilt selecteren en tegelijkertijd wissen. Menu zoeken Index 28 NL

Creatief U kunt de camera intuïtief bedienen met Creatief, omdat het scherm meer ontworpen is voor intuïtieve bedieningshandelingen dan het normale scherm. U kunt een onderwerp vastleggen met gemakkelijke bedieningshandelingen en moeiteloos creatieve foto's maken. 1 [Menu] t [Opn.modus] t [Slim automatisch]. 2 Druk op het midden van het instelwiel. 3 Selecteer het item dat u wilt instellen door het instelwiel te draaien, druk daarna op het midden van het instelwiel. 4 Selecteer de instelling van uw keuze door het instelwiel te draaien, druk daarna op het midden van het instelwiel. Het scherm verandert in het Creatief-scherm. 5 Druk op de sluiterknop als u stilstaande beelden wilt vastleggen. Druk op de knop MOVIE als u films wilt opnemen. Druk, als u wilt terugkeren naar [Terugstellen], op [Slim automatisch]. Beschikbare Creatief-functies Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Achterg. onsch. Foto-effect Zachte-huideffect Zelfontspanner/Continuopn. Levendigheid Kleur Helderheid Past de onscherpte van de achtergrond aan. Selecteert het gewenste effectfilter voor de opname. Past het niveau van de Zachte-huideffect aan. Stelt de vertraging van 10 seconden van de zelfontspanner in/Maakt zonder onderbreking opnamen met hoge snelheid. Past de levendigheid aan. Past de kleur aan. Past de helderheid aan. Opmerkingen • De functie Creatief is alleen beschikbaar wanneer een Montagestuk E-lens op het toestel is gezet. • [Zachte-huideffect] en [Zelfontspanner/Continuopn.] werken niet bij het opnemen van films. • Voordat de stand Creatief is geactiveerd, wordt, wanneer [Transportfunctie] is ingesteld op [Continuopname], [Snelh.v. continutr.] geselecteerd. Wanneer [Transportfunctie] is ingesteld op [Zelfontsp.(Cont.)] of [Zelfontspanner: 2 sec.], wordt [Zelfontspanner: 10 sec.] geselecteerd. • [Aut. scherpst.] wordt automatisch geselecteerd ongeacht de instelling van [AF/MF-selectie]. • De functie Lachsluiter kan niet worden gebruikt. • Wanneer de stand Creatief is geactiveerd, worden diverse items die op het menu zijn ingesteld, ongeldig. • Wanneer de camera terugkeert naar [Slim automatisch] of wordt uitgeschakeld, worden de instellingen teruggezet naar de standaardinstellingen. Vervolg r 29 NL