Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Functies het menu

Functies het menu gebruiken Beeldindex Toont meerdere beelden tegelijkertijd. 1 Druk op de (Weergave)-knop als u naar de weergavestand wilt overschakelen. 2 Druk op (Beeldindex) op het instelwiel. De index van zes beelden verschijnt. U kunt overschakelen naar de index van 12 beelden: [Menu] t [Afspelen] t [Beeldindex]. 3 U kunt terugkeren naar de weergave van één enkel beeld door de afbeelding van uw keuze te selecteren en op het midden van het instelwiel te drukken. z Overschakelen tussen stilstaand beeld en film Op het beeldindexscherm kunt u het beeldtype veranderen door (stilstaand beeld) of (film) te selecteren aan de linkerzijde van het scherm waarna u op het midden van het instelwiel drukt. U kunt niet stilstaande beelden en films tegelijkertijd weergeven op dezelfde index. U kunt ook het beeldtype wisselen met behulp van het menu (bladzijde 88). Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 38 NL

Slim automatisch De camera analyseert het onderwerp en biedt u de mogelijkheid een opname te maken met de juiste instellingen. 1 [Menu] t [Opn.modus] t [Slim automatisch]. 2 Richt de camera op het onderwerp. Wanneer de camera de scène herkent, verschijnen het pictogram van Scèneherkenning en aanwijzingen op het scherm. De camera herkent (Nachtopname), (Nachtopn. m. statief), (Nachtportret), (Tegenlichtopname), (Portret m. tegenlicht), (Portretopname), (Landschap) of (Macro). Opmerkingen • [Flitsfunctie] is ingesteld op [Automatisch flitsen] of [Flitser uit]. • U kunt ook een opname maken als de camera de scène niet heeft herkend. • Wanneer [Gezichtsherkenning] is ingesteld op [Uit], worden de scènes [Portretopname], [Portret m. tegenlicht] en [Nachtportret] niet herkend. z Creatief Pictogram en aanwijzingen Scèneherkenning Wanneer u op het midden van het instelwiel drukt, komt u in het menu Creatief in opnamestand. Hiermee kunt u de instellingen met gemakkelijke bedieningshandelingen wijzigen en komen tot creatieve fotografie (bladzijde 29). Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Vervolg r 39 NL