Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

3D-panor. d. beweg.

3D-panor. d. beweg. Biedt u de mogelijkheid een 3D-beeld te creëren uit samengestelde beelden. 3D-beelden die in de stand [3D-panor. d. beweg.] van deze camera zijn opgenomen, kunnen alleen worden weergegeven op een 3D-TV-toestel. De opgenomen beelden worden weergegeven als normale stilstaande beelden op de LCD-monitor van deze camera en op een niet-3D-TV-toestel. 1 [Menu] t [Opn.modus] t [3D-panor. d. beweg.]. 2 Richt de camera op de rand van het onderwerp en druk vervolgens de sluiterknop volledig in. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto 3 Pan de camera naar het einde, volgens de aanwijzingen op de LCD-monitor. Opmerkingen Dit gedeelte wordt niet vastgelegd. Aanwijzingsbalk • U zult misschien onprettige symptomen voelen zoals vermoeidheid van de ogen, misselijkheid of een vermoeid gevoel, tijdens het kijken naar 3D-beelden die zijn vastgelegd met de camera, op monitors die geschikt zijn voor 3D. Wij adviseren u regelmatig een pauze in te lassen, wanneer u naar 3D-beelden kijkt. Hanteer uw eigen standaarden, omdat de behoefte aan pauzes en de frequentie daarvan van persoon tot persoon varieert. Als u zich niet lekker voelt, kijk dan niet langer naar 3D-beelden en raadpleeg zo nodig een arts. Raadpleeg ook de bedieningsinstructies van het aangesloten toestel of van de software die bij de camera is gebruikt. Het gezichtsvermogen van een kind is altijd kwetsbaar (speciaal voor kinderen jonger dan zes). Vraag advies aan een deskundige, zoals een kinderarts of een oogarts, voordat u hen toestaat naar 3D-beelden te kijken. Let erop dat uw kinderen de hierboven genoemde voorzorgsmaatregelen volgen. • Als u niet binnen de gegeven tijd met de camera langs het gehele onderwerp kunt pannen, ontstaat er een grijs gebied in het samengestelde beeld. Wij adviseren u voor het verkrijgen van betere resultaten de camera binnen ongeveer 8 seconden over 180 graden te 'pannen' wanneer u een E18 – 55 mm lens in de groothoekstand (18 mm) gebruikt. U moet de camera langzamer 'pannen' wanneer u het telegedeelte van de lens gebruikt. • Wanneer u [Breed] selecteert in [Beeldformaat], zult u de camera misschien niet in de gegeven tijd over het gehele onderwerp kunnen 'pannen'. In dergelijke gevallen adviseren wij u [Standaard] of [16:9] in [Beeldformaat] te selecteren. • Als u 3D-beeld opneemt met het telegedeelte van een zoomlens, kan vaker grijs gebied ontstaan of kan de opname stoppen. U kunt beter het W-gedeelte (groothoek) van de zoom-lens gebruiken. • De camera gaat verder met het maken van opnamen tijdens de [3D-panor. d. beweg.]-opname en de sluiter blijft klikken tot het einde van de opname. • Omdat een aantal beelden aan elkaar worden gezet, zal het aangezette deel niet gelijkmatig worden vastgelegd. • Onder omstandigheden met weinig licht kunnen panoramische 3D-beelden onscherp zijn. • Bij verlichting die knippert, zoals TL-licht, zal de helderheid of de kleuren van het gecombineerde beeld misschien niet altijd gelijk zijn. • Wanneer de gehele beeldhoek van de panoramische 3D–opname en de beeldhoek waarin u de Vervolg r 48 NL Menu zoeken Index

scherpstelling en belichting hebt vergrendeld (AE/AF-vergrendeling),door de ontspanknop half in te drukken, erg veel van elkaar verschillen in helderheid, kleur en scherpte, zal de opname niet goed lukken. Als dat zo is, neem dan een andere vergrendelde beeldhoek en maak de opnamen opnieuw. • [3D-panor. d. beweg.] is niet geschikt wanneer u opnamen maakt van: – Onderwerpen die bewegen. – Onderwerpen die te dicht bij de camera staan. – Onderwerpen met een zich herhalend patroon zoals tegels en onderwerpen met te weinig contrast zoals de lucht, een zandstrand of een gazon. – Onderwerpen die constant veranderen zoals de golven of een waterval. – Onderwerpen met de zon of elektrische lichten, enz. die veel helderder zijn dan de omgeving. • [3D-panor. d. beweg.] kan worden gestopt in de volgende situaties: – U 'pant' de camera te snel of te langzaam. – De camera wordt te veel bewogen. • Een 3D-beeld bestaat uit zowel JPEG- als MPO-bestanden. Als u het JPEG- of het MPO-bestand, die samen het 3D-beeld vormen, wist, zal dat 3D-beeld misschien niet worden weergegeven. • U kunt de camera alleen in de horizontale richting 'pannen' wanneer u 3D-panor. d. beweg.-beelden opneemt. z Tips voor het vastleggen van een panoramisch 3Dbeeld Pan de camera in een kleine boog op een constante snelheid in de richting die wordt aangeduid op het LCD-scherm en houd daarbij rekening met de volgende punten. U moet 'pannen' op ongeveer half de snelheid van het maken van beelden in normale Panorama door beweging. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index • Maak een opname van een stilstaand onderwerp. • Houd voldoende afstand aan tussen het onderwerp en de achtergrond. • Maak opnamen in 3D op een helder verlichte plaats, bijvoorbeeld buitenshuis. • Bepaal de scène en druk de sluiterknop half in, zodat u de scherpstelling, belichting en witbalans kunt vergrendelen. Druk vervolgens de ontspanknop geheel in en 'pan' de camera. • Wanneer u een zoomlens gebruikt, kunt u deze het beste met W-zijde gebruiken. • U kunt de richting selecteren door [Menu] t [Beeldformaat] t [Panoramarichting] en de beeldgrootte door [Menu] t [Beeldformaat] t [Beeldformaat]. Vervolg r 49 NL