Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

z Bestandsnaam van het

z Bestandsnaam van het 3D-beeld Een 3D-beeld bestaat uit zowel JPEG- als MPO-bestanden. Als u beelden die zijn opgenomen in de stand [3D-panor. d. beweg.], importeert op een computer, worden de volgende twee beeldgegevens in dezelfde map op de computer opgeslagen. • DSC0sss.jpg • DSC0sss.mpo Als u het JPEG- of het MPO-bestand, die samen het 3D-beeld vormen, wist, zal dat 3Dbeeld misschien niet worden weergegeven. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Vervolg r 50 NL

Handmatige belichting U kunt een opname met de gewenste belichtingsinstelling maken door wijziging van zowel de sluitertijd als het diafragma. 1 [Menu] t [Opn.modus] t [Handmatige belichting]. 2 Druk herhaaldelijk op de onderzijde van het instelwiel als u de sluitertijd of het diafragma wilt selecteren. Het scherm voor aanpassing van de sluitertijd en van het diafragma verschijnt afwisselend. Sluitertijd Inhoud Zoeken voorbeeldfoto 3 Draai het instelwiel en selecteer de gewenste waarde. Controleer de belichtingswaarde bij "MM" (gemeten handmatig). Naar +: Beelden worden helderder. Naar –: Beelden worden donkerder. 0: Juiste belichting geanalyseerd door de camera 4 Stel scherp en fotografeer het onderwerp. Diafragma (F-waarde) Gemeten handmatig Menu zoeken Index Opmerkingen • U kunt niet [Flitser uit] en [Automatisch flitsen] selecteren in [Flitsfunctie]. Selecteer deze door de flitser met uw vingers omhoog of omlaag te duwen. • De indicator (camerabewegingswaarschuwing) wordt niet weergegeven in de stand voor handmatige belichting. • De ISO-instelling [ISO AUTO] is in de stand voor handmatige belichting ingesteld op [ISO 200]. Stel de ISO-gevoeligheid naar behoefte in. • De helderheid van het beeld op de LCD-monitor kan verschillen van die van het beeld dat in werkelijkheid wordt vastgelegd. Vervolg r 51 NL