Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

BULB Met een lange

BULB Met een lange belichtingstijd kunt u lichtsporen vastleggen. BULB is geschikt voor het vastleggen van lichtsporen van bijvoorbeeld vuurwerk. 1 [Menu] t [Opn.modus] t [Handmatige belichting]. 2 Druk op de onderzijde van het instelwiel als u de sluitertijd wilt selecteren. 3 Draai het instelwiel naar links tot [BULB] wordt afgebeeld. [BULB] 4 Druk de ontspanknop tot halverwege in zodat u de scherpstelling kunt aanpassen. 5 Houd de ontspanknop ingedrukt zolang de opname duurt. Zolang u de ontspankop ingedrukt houdt, blijft de sluiter geopend. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Opmerkingen • Omdat een lange sluitertijd wordt gebruikt en het moeilijker wordt de camera stil te houden, kunt u het beste een statief gebruiken. • Hoe langer de belichtingstijd, des te opvallender de ruis op het beeld. • Na de opname wordt de ruisonderdrukking (NR lang-belicht) uitgevoerd gedurende dezelfde tijd dat de sluiter geopend was. Tijdens de ruisonderdrukking kunt u verder geen opnamen maken. • Wanneer de functie [Lach-sluiter] of [Auto HDR] is geactiveerd, kunt u de sluitersnelheid niet op [BULB] zetten. • Als u de functie [Lach-sluiter] of [Auto HDR] gebruikt met de sluitertijd op [BULB], wordt de sluitertijd tijdelijk op 30 seconden gezet. 52 NL

Sluitertijdvoorkeuze U kunt de beweging van een bewegend onderwerp op diverse manieren tot uitdrukking brengen door de sluitertijd aan te passen, bijvoorbeeld, de beweging 'bevriezen' met een snelle sluitertijd of een spoor van beweging achter het onderwerp aan vastleggen met een langzame sluitertijd. 1 [Menu] t [Opn.modus] t [Sluitertijdvoorkeuze] t waarde van uw keuze. 2 Stel scherp en fotografeer het onderwerp. Het diafragma wordt automatisch aangepast om tot een juiste belichting te komen. Sluitertijd Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Opmerkingen • U kunt niet [Flitser uit] en [Automatisch flitsen] selecteren in [Flitsfunctie]. Selecteer deze door de flitser met uw vingers omhoog of omlaag te duwen. • De -indicator (camerabewegingswaarschuwing) wordt niet weergegeven in de stand voor sluitertijdvoorkeuze. • Wanneer de sluitertijd één seconde of meer is, wordt na de opname ruisonderdrukking (NR lang-belicht) uitgevoerd gedurende dezelfde tijd als de sluiter openstond. Tijdens de ruisonderdrukking kunt u verder geen opnamen maken. • Als de juiste belichting niet haalbaar is na het instellen, knippert de diafragmawaarde wanneer u de sluiterknop half indrukt. U kunt zo wel een opname maken, maar u kunt beter een andere instelling kiezen. • De helderheid van het beeld op de LCD-monitor kan verschillen van die van het beeld dat in werkelijkheid wordt vastgelegd. Menu zoeken Index z Sluitertijd Wanneer u een snellere sluitertijd gebruikt, lijkt het of een bewegend onderwerp, zoals een hardloper, auto's of de branding van de zee, is stilgezet. Wanneer u een langzamere sluitertijd gebruikt wordt een achter het onderwerp aan slepend spoor van de beweging vastgelegd waardoor een natuurlijker en dynamischer beeld ontstaat. 53 NL