Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Transportfunctie U kunt

Transportfunctie U kunt de transportfunctie instellen, zoals ononderbroken opnamen, zelfontspanner of bracket-opnamen. 1 [Menu] t [Camera] t [Transportfunctie] t stand van uw keuze. Legt één stilstaand beeld vast. Normale opnamestand. (Enkelbeeldopname) (Continuopname) (Snelh.v. continutr.) (Zelfontspanner) (Zelfontsp.(Cont.)) (Bracket: continu) Opmerking Legt beelden ononderbroken vast zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt (bladzijde 57). Legt beelden ononderbroken bij hoge snelheid vast zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt (bladzijde 58). Instellingen voor scherpstelling en helderheid van de eerste opname worden gebruikt voor de volgende opnamen. Legt een beeld vast na tien of na 2 seconden (bladzijde 59). Legt beelden ononderbroken vast na tien seconden (bladzijde 60). Legt drie beelden vast, elk met verschillende belichtingen (bladzijde 61). • U kunt de instelling niet wijzigen wanneer u de volgende functies gebruikt: – [Schemeropn. uit hand] in [Scènekeuze] – [Anti-bewegingswaas] – [Panorama d. beweg.] – [3D-panor. d. beweg.] – [Auto HDR] Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 56 NL

Continuopname Legt beelden ononderbroken vast zolang u de sluiterknop ingedrukt houdt. 1 [Menu] t [Camera] t [Transportfunctie] t [Continuopname]. Opmerking • U kunt [Continuopname] niet gebruiken in combinatie met de volgende functies: – [Scènekeuze], behalve [Sportactie] en [Schemeropn. uit hand] – [Anti-bewegingswaas] – [Panorama d. beweg.] – [3D-panor. d. beweg.] – [Lach-sluiter] – [Auto HDR] Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 57 NL