Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Zelfontsp.(Cont.) Maakt

Zelfontsp.(Cont.) Maakt na tien seconden zonder onderbreking het aantal opnamen dat u hebt ingesteld. U kunt de beste opname kiezen uit de opnamen die zijn gemaakt. 1 [Menu] t [Camera] t [Transportfunctie] t [Zelfontsp.(Cont.)]. 2 [Optie] t stand van uw keuze. Selecteer [Enkelbeeldopname] als u de timer wilt annuleren. (Zelfont. (cont.): 10 sec. 3 blden.) (Zelfont. (cont.): 10 sec. 5 blden.) Opmerking Maakt na tien seconden drie of vijf stilstaande beelden. Wanneer u de sluiterknop indrukt, knippert het lampje van de zelfontspanner en klinkt een audiosignaal totdat de sluiter werkt. • U kunt [Zelfontsp.(Cont.)] niet gebruiken in combinatie met de volgende functies: – [Schemeropn. uit hand] in [Scènekeuze] – [Anti-bewegingswaas] – [Panorama d. beweg.] – [3D-panor. d. beweg.] – [Lach-sluiter] – [Auto HDR] Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 60 NL

Bracket: continu Maakt drie opnamen terwijl automatisch de belichting wordt verschoven van normale belichting, naar donkerder en vervolgens naar lichter. Houd de sluiterknop ingedrukt totdat de bracket-opname is voltooid. U kunt na het maken van de opnamen het beeld kiezen dat het beste overeenkomt met uw bedoeling. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto 1 [Menu] t [Camera] t [Transportfunctie] t [Bracket: continu]. 2 [Optie] t stand van uw keuze. Selecteer [Enkelbeeldopname] als u de bracket wilt annuleren. (Bracket: continu: 0,3 EV) (Bracket: continu: 0,7 EV) Opmerkingen Beelden worden vastgelegd met een ingestelde waarde voor de afwijking (stappen) vanaf de basisbelichting. • U kunt [Bracket: continu] niet gebruiken in combinatie met de volgende functies: – [Slim automatisch] – [Scènekeuze] – [Foto-effect] – [Anti-bewegingswaas] – [Panorama d. beweg.] – [3D-panor. d. beweg.] – [Lach-sluiter] – [Auto HDR] • De laatste opname wordt getoond in de automatische weergave. • In [Handmatige belichting] wordt de belichting verschoven doordat de sluitertijd wordt aangepast. • Bij aanpassing van de belichting, wordt de belichting verschoven aan de hand van de gecompenseerde waarde. Menu zoeken Index 61 NL