Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning Herkent de gezichten van uw onderwerpen en past de instellingen voor de scherpstelling, flitser, belichting en witbalans automatisch aan. U kunt een gezicht selecteren waar u bij voorkeur op wilt scherpstellen. Gezichtsherkenning-kader (Oranje) Wanneer de camera meer dan één onderwerp detecteert, beoordeelt de camera welk het belangrijkste onderwerp is en stelt daar bij voorkeur op scherp. Het Gezichtsherkenning-kader voor het hoofdonderwerp wordt oranje. Het kader waarop wordt scherpgesteld wordt groen als u de ontspanknop half indrukt. Gezichtsherkenning-kader (Wit) Inhoud Zoeken voorbeeldfoto 1 [Menu] t [Camera] t [Gezichtsherkenning] t stand van uw keuze. (Uit) Gebruikt de functie Gezichtsherkenning niet. (Automatisch) Selecteert het gezicht waarop de camera automatisch moet scherpstellen. (Voork. v. kind.) (Voork. v. volw.) Detecteert en fotografeert met een voorkeur voor een kindergezicht. Detecteert en fotografeert met een voorkeur voor het gezicht van een volwassene. Menu zoeken Index Opmerkingen • U kunt [Gezichtsherkenning] niet gebruiken in combinatie met de volgende functies: – Films opnemen – [Panorama d. beweg.] – [3D-panor. d. beweg.] – [H. scherpst.] – [Dig. precisiezoom]. • U kunt [Gezichtsherkenning] alleen selecteren wanneer [AF-gebied] is ingesteld op [Multi] en [Lichtmeetfunctie] ook is ingesteld op [Multi]. • Er kunnen maximaal acht gezichten van uw onderwerpen worden herkend. • Volwassenen en kinderen zullen afhankelijk van de omstandigheden misschien niet goed worden herkend. • Tijdens het maken van opnamen met [Lach-sluiter] wordt [Gezichtsherkenning] automatisch ingesteld op [Automatisch], ook als [Uit] is ingesteld. 68 NL

Lach-sluiter Wanneer de camera een glimlach waarneemt, wordt de sluiter automatisch geopend. 1 [Menu] t [Camera] t [Lach-sluiter] t [Aan]. 2 Wacht tot er een glimlach wordt waargenomen. Wanneer het glimlachniveau het b-punt op de indicator overschrijdt, maakt de camera automatisch beelden. Als u op de ontspanknop drukt tijdens het maken van Lach-sluiter-opnamen, maakt de camera de opname en keert vervolgens terug naar de Lach-sluiter-stand. 3 Als u de stand Lach-sluiter wilt afsluiten, [Menu] t [Camera] t [Lach-sluiter] t [Uit]. Opmerkingen Lachdetectie-indicator Gezichtsherkenning-kader • U kunt [Lach-sluiter] niet gebruiken in combinatie met de volgende functies: – [Schemeropn. uit hand] in [Scènekeuze] – [Anti-bewegingswaas] – [Panorama d. beweg.] – [3D-panor. d. beweg.] – [H. scherpst.] – [Dig. precisiezoom] • De sluiter wordt alleen bediend als het onderwerp scherp is, zelfs als het Smile-niveau hoger is dan het b-punt. Pas de compositie of de helderheid aan zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen. • Het maken van opnamen met Lach-sluiter eindigt automatisch wanneer de geheugenkaart vol raakt. • Afhankelijk van de omstandigheden zal een lach misschien niet goed worden waargenomen. • De transportfunctie gaat automatisch over naar [Enkelbeeldopname]. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index z Tips voor het beter vastleggen van glimlachen 1 Bedek de ogen niet met haar (pony), enz. Verberg het gezicht niet met een hoed, een masker, een zonnebril, enz. 2 Probeer het gezicht op de camera gericht te houden en houd het gezicht zo recht mogelijk. Houd de ogen een beetje dicht. 3 Glimlach duidelijk met open mond. De glimlach is gemakkelijker waar te nemen wanneer de tanden zichtbaar zijn. • De sluiter treedt in werking wanneer bij iemand een glimlach wordt waargenomen. • Als er geen glimlach wordt waargenomen, stel [Lachdetectie] dan in in het menu. 69 NL