Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Lachdetectie Stelt de

Lachdetectie Stelt de gevoeligheid in van de functie Lach-sluiter voor het detecteren van lach. 1 [Menu] t [Camera] t [Lachdetectie] t stand van uw keuze. (Schaterlach) (Normale lach) (Glimlach) Opmerkingen Neemt een brede glimlach waar. Neemt een gewone glimlach waar. Neemt zelfs een geringe glimlach waar. • U kunt [Lachdetectie] niet wijzigen wanneer u de volgende functies gebruikt: – [Schemeropn. uit hand] in [Scènekeuze] – [Anti-bewegingswaas] – [Panorama d. beweg.] – [3D-panor. d. beweg.] – [H. scherpst.] • Afhankelijk van de omstandigheden zal een lach misschien niet goed worden waargenomen. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 70 NL

Zachte-huideffect Stelt het effect in dat wordt gebruikt voor het gelijkmatig opnemen van de huid in de functie Gezichtsherkenning. 1 [Menu] t [Camera] t [Zachte-huideffect] t stand van uw keuze. (Hoog) (Gemiddeld) (Laag) (Uit) Opmerkingen Stelt Zachte-huideffect in op hoog. Stelt Zachte-huideffect in op gemiddeld. Stelt Zachte-huideffect in op laag. Gebruikt de functie Zachte-huideffect niet. • U kunt [Zachte-huideffect] niet gebruiken in combinatie met de volgende functies: – Films opnemen – [Continuopname] – [Snelh.v. continutr.] – [Bracket: continu] – [Zelfontsp.(Cont.)] – [Sportactie] in [Scènekeuze] – [Panorama d. beweg.] – [3D-panor. d. beweg.] – [RAW] in [Kwaliteit] • Deze functie zal afhankelijk van uw onderwerp misschien niet werken. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 71 NL