Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Kwaliteit Selecteert het

Kwaliteit Selecteert het compressieformaat van stilstaande beelden. 1 [Menu] t [Beeldformaat] t [Kwaliteit] t stand van uw keuze. RAW (RAW) RAW+J (RAW en JPEG) FINE (Fijn) STD (Standaard) Bestandsindeling: RAW (Legt opnamen vast in de RAWcompressie-indeling.) Bij deze bestandsindeling kunt u geen digitale verwerking op de beelden uitvoeren. Selecteer deze indeling als u beelden op een computer wilt verwerken voor professionele doelen. • Het beeldformaat ligt vast op de maximale omvang. Het beeldformaat wordt niet weergegeven op de LCD-monitor. Bestandsindeling: RAW (Legt opnamen vast in de RAWcompressie-indeling.) + JPEG Er worden tegelijkertijd een RAW-beeld en een JPEG-beeld gemaakt. Dit is handig wanneer u twee beeldbestanden nodig hebt: een JPEG-bestand dat u kunt weergeven en een RAWbestand dat u kunt bewerken. • De beeldkwaliteit is vastgelegd op [Fijn] en het beeldformaat is vastgelegd op [L]. Bestandsindeling: JPEG Het beeld wordt bij de opname gecomprimeerd in de JPEGindeling. Omdat de compressieverhouding van [Standaard] hoger is dan die van [Fijn], is de bestandsgrootte van [Standaard] kleiner dan die van [Fijn]. Hierdoor kunnen meer bestanden op een geheugenkaart worden gezet, maar zal de beeldkwaliteit lager zijn. • Wanneer u niet beelden gaat wijzigen op uw computer, adviseren wij u [Fijn] of [Standaard] te selecteren. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index Opmerkingen • U kunt dit item niet gebruiken in combinatie met de volgende functies: – [Panorama d. beweg.]. – [3D-panor. d. beweg.] • U kunt geen DPOF-registratie (afdrukopdracht) toevoegen aan beelden in RAW-indeling. • U kunt [Auto HDR] niet gebruiken met [RAW]- en [RAW en JPEG]-beelden. z RAW-beelden Het bestand in RAW-indeling zijn de ruwe gegevens die nog een digitale bewerking moeten ondergaan. Een RAW-bestand verschilt van een meer algemeen gebruikt bestandsindeling zoals JPEG, dat wil zeggen, het is ruw materiaal dat nog moet worden verwerkt voor professionele doeleinden. U hebt het softwareprogramma "Image Data Converter SR" nodig dat op de CD-ROM (bijgeleverd) staat als u een RAW-beeld wilt openen dat met deze camera is vastgelegd. Met behulp van dit softwareprogramma kan een RAW-beeld worden geopend en geconverteerd naar een meer algemeen gebruikt bestandsindeling, zoals JPEG of TIFF, en kunnen de witbalans, de kleurverzadiging, het contrast, enz., worden aangepast. 76 NL

Panoramarichting Stelt de richting in voor het 'pannen' van de camera wanneer u 3D-panor. d. beweg.- of Panorama d. beweg.-beelden maakt. 1 [Menu] t [Beeldformaat] t [Panoramarichting] t stand van uw keuze. 3D-panor. d. beweg. (Rechts) (Links) Panorama d. beweg. (Rechts) (Links) (Naar boven) (Naar beneden) 'Pan' de camera van links naar rechts. 'Pan' de camera van rechts naar links. 'Pan' de camera in de richting die u hebt ingesteld. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 77 NL