Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Draaien Draait een

Draaien Draait een stilstaand beeld naar links. Gebruik dit als u een horizontaal beeld verticaal wilt weergeven. Wanneer u het beeld eenmaal hebt geroteerd, wordt het weergegeven in de geroteerde positie, zelfs wanneer u het apparaat uitschakelt. 1 [Menu] t [Afspelen] t [Draaien] t druk op het midden. Het beeld draait linksom. Het beeld draait wanneer u op het midden drukt. Opmerkingen • U kunt films of beveiligde beelden niet roteren. • Misschien zal het niet lukken beelden die met andere camera's zijn gemaakt, te roteren. • Wanneer u de beelden weergeeft op een computer, zal de informatie over het roteren van het beeld, afhankelijk van de software, misschien niet worden aangeduid. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 92 NL

Beveiligen Beveiligt vastgelegde beelden tegen het per ongeluk wissen. Het merkteken wordt getoond voor geregistreerde beelden. 1 [Menu] t [Afspelen] t [Beveiligen] t stand van uw keuze. Meerdere bldn. Alle beeld. annul. Alle films annul. Opmerking • U kunt tot wel 100 beelden in één keer beveiligen. Past beveiliging toe op de geselecteerde beelden of annuleert deze. Druk op het midden als u [Select.] en [OK] wilt bevestigen. Heft de beveiliging op van alle stilstaande beelden. Heft de beveiliging op van alle films. Inhoud Zoeken voorbeeldfoto Menu zoeken Index 93 NL