Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Finlandais

Perustoiminnot

Perustoiminnot Kiekkopainikkeen ja soft key - painikkeiden käyttäminen Kiekkopainikkeen ja soft key -painikkeiden avulla voit käyttää kameran eri toimintoja. Sisällysluettelo Esimerkkikuvahaku Kiekkopainike Soft key - painikkeet Kiekkopainike Kuvattaessa toiminnot DISP (Näytä sisältö) ja (Valotuksen korjaus) voi suorittaa kiekkopainikkeella. Toistettaessa toiminnot DISP (Näytä sisältö) ja (Hakemistonäyttö) voi suorittaa kiekkopainikkeella. Voit määrittää toiminnot kiekkopainikkeen oikealle/vasemmalle painikkeelle (sivut 109 ja 110). Kun käännät tai painat kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta/alimmaista/päällimmäistä osaa ja seuraat näyttöä, voit valita asetuskohteita. Valinta tehdään, kun painat kiekkopainikkeen keskiosaa. Valikko-haku Hakemisto Nuoli tarkoittaa, että voit kääntää kiekkopainiketta. Kun näytössä on vaihtoehtoja, voit selata niitä kääntämällä tai painamalla kiekkopainikkeen päällimmäistä/ alimmaista/vasenta/oikeaa osaa. Tee valinta painamalla keskiosaa. Jatkuu r 16 FI

Soft key -painikkeet Soft key -painikkeilla on eri rooleja kontekstista riippuen. Kullekin soft key -painikkeelle määritetty rooli (toiminto) näkyy näytössä. Voit käyttää näytön oikeassa yläkulmassa olevaa toimintoa painamalla soft key - painiketta A. Voit käyttää näytön oikeassa alakulmassa olevaa toimintoa painamalla soft key -painiketta B. Voit käyttää keskellä olevaa toimintoa painamalla kiekkopainikkeen keskiosaa (soft key -painike C). Voit määrittää toiminnot kiekkopainikkeille B ja C (sivut 111 ja 112). Tässä käsikirjassa soft key -painikkeet on ilmaistu kuvakkeella tai näytössä olevalla toiminnolla. Sisällysluettelo Esimerkkikuvahaku A C B Tässä tapauksessa soft key - painike A toimii kuten [Valikko]- painike ja soft key -painike B kuten [Kuv.vihj.]-painike. Soft key -painike C toimii kuten [Kuvaustila]-painike. Valikko-haku Hakemisto 17 FI