Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Finlandais

z

z Taustaepätarkennus-tuloksen parantaminen • Siirry lähemmäs kohdetta. • Pidennä etäisyyttä kohteen ja taustan välillä. Kuvatehoste Voit määrittää [Kuvatehoste]-asetuksen helposti [Valokuvien luovat aset.] -toiminnolla. Valitse haluamasi tehostesuodatin erilaisten tekstuurien kuvaamiseen. Sisällysluettelo Esimerkkikuvahaku 1 Paina kiekkopainikkeen keskiosaa. 2 Valitse [Kuvatehoste] kääntämällä kiekkopainiketta ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiosaa. 3 Valitse haluamasi tehoste kääntämällä kiekkopainiketta. : Juliste (väri) : Juliste (mustavalko) : Pop-väri : Retro-valokuva : Osaväri (punainen) : Osaväri (vihreä) : Osaväri (sininen) : Osaväri (keltainen) : Yläsävy : Suuri kontrasti (mustavalko) : Lelukamera Voit palata alkuperäiseen tilaan painamalla [Peruuta]. Lisätietoja kustakin tehostesuodattimesta on sivulla 42. Valikko-haku Hakemisto Huomautus • Kun [Osaväri (punainen)], [Osaväri (vihreä)], [Osaväri (sininen)] tai [Osaväri (keltainen)] on valittu, valittu väri ei ehkä säily kuvassa kohteesta riippuen. Jatkuu r 30 FI

Pehmeä iho -tehoste Voit määrittää [Pehmeä iho -tehoste] -asetuksen helposti [Valokuvien luovat aset.] - toiminnolla. Voit kuvata ihon väriä pehmeillä sävyillä, kun kamera havaitsee kohteiden kasvot Kasvontunnistus -tilassa. 1 Paina kiekkopainikkeen keskiosaa. 2 Valitse [Pehmeä iho -tehoste] kääntämällä kiekkopainiketta ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiosaa. 3 Valitse haluamasi tehoste kääntämällä kiekkopainiketta. : Asettaa Pehmeä iho -tehoste -tehosteen suureksi. : Asettaa Pehmeä iho -tehoste -tehosteen keskisuureksi. : Asettaa Pehmeä iho -tehoste -tehosteen pieneksi. Voit palata alkuperäiseen tilaan painamalla [Peruuta]. Huomautus • Tämä toiminto ei ehkä toimi kohteesta riippuen. Itselaukaisin/Sarjakuvaus Voit määrittää itselaukaisimen ja sarjakuvauksen helposti Valokuvien luovat aset. - toiminnolla. Sisällysluettelo Esimerkkikuvahaku Valikko-haku Hakemisto 1 Paina kiekkopainikkeen keskiosaa. 2 Valitse [Itselaukaisin/Sarjakuvaus] kääntämällä kiekkopainiketta ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiosaa. 3 Valitse haluamasi asetus kääntämällä kiekkopainiketta. : Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja antaa äänimerkin. Suljin vapautetaan 10 sekunnin jälkeen (Itselaukaisin: 10 sekuntia). : Kun painat suljinpainikkeen alas ja pidät sitä painettuna, kamera ottaa kuvia jatkuvasti (Nopea sarjakuvaus). Voit palata alkuperäiseen tilaan painamalla [Peruuta]. Huomautus • Ensimmäisen kuvan tarkennus- ja kirkkausasetuksia käytetään seuraavissa kuvissa Nopea sarjakuvaus - tilassa. Jatkuu r 31 FI