Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Finlandais

z Panoraamakuvan

z Panoraamakuvan kuvausvihjeitä Panoroi kameraa kaaressa tasaisella nopeudella nestekidenäytön osoittamaan suuntaan. [Pyyhkäisypanoraama] soveltuu paremmin paikallaan olevien kohteiden kuin liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Pystysuunnassa Vaakasuunnassa Mahdollisimman lyhyt säde Sisällysluettelo Esimerkkikuvahaku • Zoom-objektiivia käytettäessä on suositeltavaa käyttää sitä W-puolelta. • Määritä valotusohjelma ja paina suljinpainike puoliväliin, jotta voit lukita tarkennuksen, valotuksen sekä valkotasapainon. Paina sitten suljinpainike kokonaan alas ja panoroi kameraa. • Jos näytön reunaan kertyy osa huomattavasti vaihtelevia muotoja tai maisemia, kuvan sommittelu saattaa epäonnistua. Tällaisessa tilanteessa voit säätää kehyksen sommittelua siten, että osa on kuvan keskellä, ja kuvata sitten uudelleen. • Voit valita suunnan valitsemalla [Valikko] t [Kuvakoko] t [Panoraamasuuntaus] ja kuvakoon valitsemalla [Valikko] t [Kuvakoko] t [Kuvakoko]. z Vierivien panoraamakuvien katsominen Valikko-haku Hakemisto Voit vierittää panoraamakuvia alusta loppuun painamalla kiekkopainikkeen keskiosaa, kun panoraamakuvat ovat näkyvissä. Voit keskeyttää painamalla painiketta uudelleen. • Panoraamakuvat toistetaan laitteen mukana toimitetulla ”PMB”-ohjelmistolla. • Muilla kameroilla kuvattuja panoraamakuvia ei ehkä voi näyttää tai vierittää oikein. Tuo näkyviin koko panoraamakuvan alueen. 46 FI

3D-pyyhkäisypan. Mahdollistaa 3D-kuvan luomisen sommitelluista kuvista. [3D-pyyhkäisypan.]-tilassa tällä kameralla otetut 3D-kuvat voidaan toistaa vain 3Dtelevisiolla. Tallennetut kuvat toistetaan tavallisina yksittäiskuvina kameran nestekidenäytössä ja muissa kuin 3D-televisioissa. 1 [Valikko] t [Kuvaustila] t [3D-pyyhkäisypan.]. 2 Osoita kameraa kohteen reunaan ja paina suljinpainike sitten kokonaan alas. Sisällysluettelo Esimerkkikuvahaku 3 Panoroi kamera loppuun nestekidenäytön opastusta noudattaen. Huomautuksia Tätä osaa ei kuvata. Opastuspalkki • Kameralla tallennettujen 3D-kuvien katsominen 3D-yhteensopivilla näytöillä voi aiheuttaa oireita, kuten silmien väsymystä, pahoinvointia tai yleistä väsymystä. 3D-kuvien katsottaessa on suositeltavaa pitää taukoja säännöllisin väliajoin. Koska taukojen tarve vaihtelee paljon henkilöiden välillä, selvitä itse sinulle sopivat käyttöajat. Jos tunnet itsesi pahoinvoivaksi, lopeta 3D-kuvien katseleminen ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin. Katso myös lisätietoja yhdistetyn laitteen tai kameran kanssa käytetyn ohjelmiston ohjeista. Lasten näkö voi vaurioitua (varsinkin alle kuusivuotiaitten lasten). Ota yhteyttä asiantuntijaan, kuten lastenlääkäriin tai silmälääkäriin, ennen kuin annat lasten katsoa 3D-kuvia. Varmista, että lapset noudattavat yllä mainittuja ohjeita. • Jos et voi panoroida kameraa koko kohteen läpi annetussa ajassa, sommiteltuun kuvaan tulee harmaa alue. Suosittelemme kameran panoroimista 180 astetta noin kahdeksan sekunnin kuluessa käytettäessä E18 – 55 mm -objektiivia laajakuva-asetuksella (18 mm) hyvien tulosten saamiseksi. Kameraa tulisi panoroida hitaammin objektiivin teleobjektiivipuolella. • Kun valitset [Leveä]-asetuksen [Kuvakoko]-kohdassa, et ehkä voi panoroida kameraa koko kohteen ohitse käytettävissä olevan ajan aikana. Näissä tapauksissa suosittelemme [Vakio]- tai [16:9]- vaihtoehdon valitsemista [Kuvakoko]-asetukselle. • Jos kuvaat 3D-kuvia zoom-objektiivin T-puolella, harmaa alue voi ilmetä useammin tai kuvaus voi pysähtyä. On suositeltavaa käyttää zoomobjektiivin W-puolta. • Kamera jatkaa kuvaamista [3D-pyyhkäisypan.]-tallennuksen aikana, ja suljin jatkaa napsumista kuvauksen loppuun asti. • Koska useita kuvia liitetään toisiinsa, liitettävää osaa ei tallenneta tasaisesti. • Jos valoa on vähän, 3D-panoraamakuvat saattavat sumentua. • Välkkyvässä valossa, kuten loistevalossa, yhdistetyn kuvan kirkkaus tai väri ei ole aina sama. • Jos koko 3D-panoraamakuvauksen kulma ja kulma, jossa tarkennus ja valotus on asetettu AE/AFlukituksella painamalla suljinpainike puoleenväliin, ovat kovin erilaisia kirkkaudeltaan, väriltään ja tarkennukseltaan, kuva ei onnistu. Jos näin käy, vaihda lukituskulmaa ja kuvaa uudelleen. • [3D-pyyhkäisypan.] ei sovellu kuvaukseen, jos kuvataan: – liikkuvia kohteita – liian lähellä kameraa olevia kohteita – kohteita, joissa ilmenee toistuva kuvio, kuten tiiliseinää, ja vähäkontrastisia kohteita, kuten taivasta, hiekkarantaa tai nurmikkoa Jatkuu r 47 FI Valikko-haku Hakemisto