Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

2 Indsæt batterienheden

2 Indsæt batterienheden med et fast tryk, mens du trykker på låsegrebet med spidsen af batteriet. Låsegreb Klargøring af kameraet 3 Luk dækslet. x Kontrol af det resterende batteriniveau Kontrollér niveauet med følgende indikatorer og procenter, der vises på LCDskærmen. Batteriniveau Højt Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke tage flere billeder. Bemærk • Den viste værdi kan under visse omstændigheder afvige fra den reelle. z Hvad er en "InfoLITHIUM"-batterienhed? En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet vedrørende driftsbetingelserne. Når du bruger en "InfoLITHIUM"-batterienhed, vil den resterende batteritid blive vist som procent i henhold til kameraets driftsbetingelser. DK 14

x Fjernelse af batterienheden Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod pilen, når du har bekræftet, at aktivitetslampen ikke er tændt. Pas på ikke at tabe batterienheden. Låsegreb Montering/fjernelse af objektivet Objektivet følger med sammen med kameraet. Ved montering af andre objektiver, se nedenstående trin. Indstil kameraets tænd-/sluk-knap til OFF, før du monterer eller fjerner objektivet. 1 2 Hvis dækslet eller beskyttelseslåget er monteret, skal du fjerne det fra kameraet eller fra objektivet. • Objektivet skal helst ikke skiftes på støvede steder, så der kommer støv eller snavs ind i kameraet. Monter objektivet ved at justere de hvide indeksmærker på objektivet og på kameraet, så de står på linje. • Hold kameraets forside nedad for at forhindre, at der kommer støv ind i kameraet. Hvide indeksmærker Klargøring af kameraet DK 15