Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Tænding af kameraet og

Tænding af kameraet og indstilling af dato Når kameraet tændes første gang, vises skærmen for indstilling af dato og tid. 1 Sæt tænd/sluk-knappen på ON for at tænde for kameraet. Skærmen for indstilling af dato og tid vises. • Sæt tænd/sluk-knappen på OFF for at slukke kameraet. Klargøring af kameraet 2 3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at bekræfte [OK]. Vælg dit område ved at trykke på højre eller venstre side af kontrolhjulet, og tryk så på midten. DK 20 4 5 Tryk på venstre eller højre side af kontrolhjulet for at vælge hvert punkt, og tryk på op eller ned eller drej hjulet for at vælge den numeriske værdi. Sommertid: Slår sommertid til eller fra. Datoformat: Vælger datoformat. • Midnat er indikeret som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM. Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt på kontrolknappen.

Bemærk • Du kan ikke indkopiere datoen på et billede med dette kamera. Hvis du bruger "PMB", som ligger på CD-ROM'en (medfølger), kan du gemme eller udskrive billeder med dato. Se "PMB Help" for yderligere oplysninger (side 57). x Nulstilling af dato og tid/Kontrol af den nuværende urindstilling Tryk på [Menu], vælg herefter [Opsætning] t [Indst.dato/tid] (side 26, 50). x Behold indstillinger for dato og tid Dette kamera har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og tid samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen, eller om batteriet er sat i eller ej. Læs mere på side 71. Klargøring af kameraet DK 21