Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Håndtering af de

Håndtering af de primære funktioner Optagelse af stillbilleder Kameraet analyserer motivet i (Intelligent auto)-tilstanden og giver dig mulighed for at optage med de rette indstillinger. Håndtering af de primære funktioner 1 2 3 4 Sæt tænd/sluk-knappen på ON for at tænde for kameraet. Peg kameraet mod motivet. Når kameraet genkender motivet, vises ikonet og guiden for Motivgenkendelse på LCD-skærmen: (Natfoto), (Stativ - natvisning), (Natportræt), (Modlys), (Modlysportræt), (Portræt), (Landskab) eller (Makro). Motivgenkendelsesikon og -guide Hvis du bruger et zoomobjektiv, skal du dreje zoom-ringen og derefter beslutte, hvad du vil fotografere. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. Når fokus bekræftes, kommer der en biplyd, og z lyser. Zoom-ring DK 22 Fokusindikator

5 Tryk udløserknappen helt ned for at optage. Optagelse af film 1 2 Sæt tænd/sluk-knappen på ON for at tænde for kameraet. Peg kameraet mod motivet. 3 4 Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen. Fokus og lysstyrke justeres automatisk. Hvis du holder udløserknappen halvvejs nede under optagelsen, vil du være I stand til at fokusere hurtigere. MOVIE-knap Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen. Bemærkninger • Lyden af kameraet og objektivet under brug bliver muligvis optaget, når der optages en film. Du kan deaktivere lydoptagelsen ved at vælge [Menu] t [Opsætning] t [Filmlydoptagelse] t [Fra] (side 26, 50). • Den kontinuerlige optagetid for en film afhænger af den omgivende temperatur og kameraets tilstand. • Følgende meddelelse, "Kameraet er overophedet. Lad det køle ned." vises muligvis for at indikere, hvornår kameraets temperatur er steget, f.eks. når tilstanden kontinuerlig optagelse benyttes. I dette tilfælde skal du slukke kameraet og vente, indtil kameraet er klar til optagelse igen. Håndtering af de primære funktioner DK 23