Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Visning af billeder 1

Visning af billeder 1 Tryk på (Afspilning)- knappen. Det sidst tagne billede vises på LCDskærmen. (Afspilning)-knap Håndtering af de primære funktioner x Valg af billedet Drej på kontrolhjulet. x Afspilning af billeder 1 2 3 Tryk på (Billedindeks) på kontrolhjulet i afspilningstilstanden. Der vises seks billeder. Tryk gentagne gange på den venstre side af kontrolhjulet for at vælge (film), og tryk på midten. Hvis du vil tilbage til afspilning af stillbilleder (stillbilleder) (side 43). Drej på kontrolhjulet for at vælge det ønskede billede, eller tryk på midten. DK 24

Under afspilning af film For at sætte på pause/fortsætte For at spole hurtigt frem For at spole hurtigt tilbage For at justere lydstyrken Betjening af kontrolhjul Tryk på midten. Tryk i højre side, eller drej med uret. Tryk i venstre side, eller drej mod uret. Tryk på nederste t op/ned. Sletning af billeder Du kan slette det billede, der vises i øjeblikket. 1 2 Vis det ønskede billede, og tryk [Slet]. Tryk på midten af kontrolhjulet for at bekræfte [OK]. Tryk på [Annuller] for at afbryde handlingen. [Slet] Håndtering af de primære funktioner [Annuller] [OK] z Sådan sletter du flere billeder Vælg [Menu] t [Afspil] t [Slet] for at vælge og slette bestemte billeder samtidig. DK 25