Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Brug af kontrolhjulet og

Brug af kontrolhjulet og funktionstaster Kontrolhjul og funktionstaster gør det muligt at bruge adskillige af kameraets funktioner. x Kontrolhjul Når der optages, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold) og (Ekspon.komp.) til kontrolhjulet. Når der afspilles, knyttes funktionerne DISP (Vis indhold) og (Billedindeks) til kontrolhjulet. Når du drejer eller trykker til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet efter anvisningerne på skærmen, kan du vælge indstillinger for forskellige elementer. Dit valg foretages, når du trykker på midten af kontrolhjulet. Håndtering af de primære funktioner Pilen betyder, at du kan dreje på kontrolhjulet. Når valgmulighederne vises på skærmen, kan du vælge mellem dem ved at dreje eller trykke til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet. Tryk i midten for at foretage dit valg. DK 26

x Funktionstaster Funktionstasterne har forskellige roller afhængigt af konteksten. Den tildelte rolle (funktion) for hver funktionstast vises på skærmen. Hvis du vil bruge funktionen, der vises i øverste højre hjørne af skæmen, skal du trykke på funktionstasten A. Hvis du vil bruge funktionen, der vises i nederste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på funktionstasten B. Hvis du vil bruge funktionen, der vises i midten, skal du trykke midt på kontrolhjulet (funktionstast C). I denne håndbog angives funktionstasterne med det ikon eller den funktion, som vises på skærmen. A C B I dette tilfælde fungerer funktionstast A som [Menu]- knappen og funktionstasten B som [Opt.tip]-knappen. Funktionstasten C fungerer som [Optage- tilstand]- knappen. Håndtering af de primære funktioner DK 27