Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Brug af kameraets

Brug af kameraets guidefunktion Kameraet har forskellige "Hjælpeguider", der forklarer funktionerne, og "Optagetip", der angiver tip til at få bedre optagelser. Brug disse guider til få mere ud af kameraet. x Hjælpeguider Kameraet viser hjælpeguiden for at forklare den valgte funktion, når du ændrer indstillingen osv. Du kan skjule hjælpeguiderne ved at vælge [Menu] t [Opsætning] t [Hjælpeguidevisn] t [Fra]. Håndtering af de primære funktioner x Optagetip Kameraet viser optagetips, som passer til den optagetilstand, der er valgt. 1 Når [Opt.tip] vises i nederste højre hjørne af skærmen, skal du trykke på knappen nederst til højre (side 27). Et optagetip, der passer til det aktive motiv, vises automatisk. [Opt.tip] 2 Tryk på venstre eller højre kontrolhjul, og søg efter det ønskede optagetip. • Drej på kontrolhjulet for at rulle teksten op og ned. z Sådan vises alle optagetips Du kan søge igennem alle optagetips via menuen. 1[Menu] t [Kamera] t [Liste med optagetip]. 2Søg efter de ønskede optagetips. Du kan få adgang til et tip fra [Indholdsfortegnelse]. DK 28

Brug af optagefunktionerne Indstilling af funktionen via Kreativ fotografering Du kan betjene kameraet intuitivt ved at bruge Kreativ fotografering, fordi skærmen er beregnet til mere intuitive betjeninger end ved en normal skærm. Det er nemt at optage et motiv og samtidig få kreative fotos. 1 Tryk på [Menu], og vælg derefter [Optagetilstand] t (Intelligent auto). 2 3 4 Tryk på midten af kontrolhjulet. Skærmen Kreativ fotografering vises. [Menu] Kontrolhjul Vælg det punkt, du vil justere, ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. (Bagg. Ej fk.): Justerer baggrundssløringen. (Billedeffekt): Vælger det ønskede effektfilter til optagelse. (Blød hud-effekt): Justerer niveauet for effekten Blød hud. (Selvudløser/Kontinuerligt frem): Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse/optager billeder kontinuerligt i høj hastighed. (Livfuldhed): Juster livfuldheden. (Farve): Justerer farven. (Lysstyrke): Justerer lysstyrken. Vælg den ønskede indstilling ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. Skærmen vender tilbage til skærmen Kreativ fotogafering. Gentag Trin 2 – 4 for at kombinere de forskellige funktioner. Brug af optagefunktionerne Bemærk • Funktionen Kreativ fotografering er kun tilgængelig, når der er påsat et E-mountobjektiv. DK 29