Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Justering af lysstyrke

Justering af lysstyrke på stillbilleder (Eksponeringskompensation) Du kan justere eksponeringen i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV til +2,0 EV. 1 Tryk på (Ekspon.komp.) på kontrolhjulet. 2 Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede værdi, eller tryk på midten. Når billedet er for lyst, skal du indstille [Ekspon.komp.] mod –. Når billedet er for mørkt, skal du indstille [Ekspon.komp.] mod +. Ændring af skærmvisningen (DISP) 1 Tryk på DISP (vis indhold) på kontrolhjulet. DK 32 2 Tryk gentagne gange på DISP for at vælge den ønskede tilstand. Under optagelse Vis basisopl.: Viser grundlæggende optageoplysninger. Viser lukkerhastighed og blændeværdi via grafik, undtaget når [Optagetilstand] er indstillet til [Intelligent auto] eller [Panorering]. Vis oplysninger: Viser optageoplysninger. Vis ikke oplysn.: Viser ikke optageoplysninger. Under afspilning Vis oplysninger: Viser optageoplysninger. Histogram: Viser luminansfordelingen via grafik samt optageoplysninger. Vis ikke oplysn.: Viser ikke optageoplysninger.

Optagelse med forskellig fremføringsmetode 1 Tryk på [Menu]. [Menu] 2 Brug kontrolhjulet til at vælge [Optagetilstand] t den ønskede tilstand, og tryk på midten. (Intelligent auto): Kameraet vurderer motivet og foretager passende indstillinger. SCN (Valg af motiv): Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller forhold. (Billedeffekt): Optager med de ønskede effekter for at give udtryk for en unik atmosfære. (Anti-bevægelsesslør): Reducerer kamerarystelser ved en mere mørk optagelse indendørs eller ved brug af telelinse. (Panorering): Optager med panoreringsformat. (3D-panorering): Optager 3D-panoreringsbilleder, som anvendes til afspilning på et 3D-kompatibelt tv. M (Manuel eksp.): Justerer blænde og lukkerhastighed. S (Lukkerhast.prior.): Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets bevægelser. A (Blændeprioritet): Justerer området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud af fokus. P (Auto programmeret): Automatisk optagelse, som giver dig mulighed for at tilpasse indstillingerne med undtagelse af eksponering (blænde og lukkerhastighed). Brug af optagefunktionerne DK 33