Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

x Lukkerhast.prior. Du

x Lukkerhast.prior. Du kan udtrykke et motivs bevægelser på flere måder ved at justere lukkerhastigheden, f.eks. i det øjeblik bevægelsen forekommer via lukker med høj hastighed eller som et billede med bevægelsesslør via lukker med lav hastighed. 1 2 Vælg S (Lukkerhast.prior.) (side 33). Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede værdi, eller tryk på midten. z Lukkerhastighed Når der benyttes en højere lukkerhastighed, forekommer motiver i bevægelse såsom en person, der løber, biler og bølger, som om de stoppes. Når der benyttes en lavere lukkerhastighed, opfanges der et bevægelsesslør fra motivets bevægelser for at give et mere naturlig og dynamisk billede. x Blændeprioritet Du kan justere området, som er i fokus eller bringer baggrunden ud af fokus. 1 2 Vælg A (Blændeprioritet) (side 33). Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede værdi, eller tryk på midten. • Du kan optage en film med en værdi, som er justeret med Blændeprioritet. DK 36

Sådan indstilles blitztilstanden 1 Påsæt blitzen, og hæv den (side 18). 2 Tryk på [Menu]. [Menu] 3 4 Brug kontrolhjulet til at vælge [Kamera] t [Blitztilstand] og trykke på midten. Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede tilstand, og tryk på midten. (Blitz fra): Udløses ikke, selvom blitzen rejses op. (Autoblitz): Udløses, hvis det er mørkt eller mod lys. (Udfyld.blitz): Udløses, hver gang lukkeren udløses. (Blitz m/lang luk): Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med langsom synkronisering kan du optage et tydeligt billede af både motivet og baggrunden. (Forsinket blitz): Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren udløses. Der optages et bevægelsesslør fra motivets bevægelser for at give et mere naturligt billede. • De valgbare punkter i blitztilstanden afhænger af optagetilstanden (side 54). Brug af optagefunktionerne Blitzens rækkevidde Rækkevidden af den medfølgende blitz afhænger af ISO-følsomheden og blænde værdien. F2.8 F3.5 F5.6 ISO200 1 – 3,5 m 1 – 2,8 m 1 – 1,8 m ISO1600 2,8 – 10 m 2,3 – 8 m 1,4 – 5 m DK 37