Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Brug af selvudløser 1

Brug af selvudløser 1 Tryk på [Menu]. [Menu] 2 3 Brug kontrolhjulet for at vælge [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudløser]. Tryk på [Indstilling], og drej derefter på kontrolhjulet for at vælge den ønskede tilstand, og tryk på midten. (Selvudløser: 10 sek.): Indstiller selvudløseren med 10-sekunders forsinkelse. Brug dette, når du gerne selv vil optræde på billedet. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og kameraet bipper, indtil lukkeren udløses. (Selvudløser: 2 sek.): Indstiller selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse. Du kan forhindre slør, der forårsages af kamerarystelser, der kommer, når udløserknappen trykkes ned. • Hvis du vil annullere tidsudløseren, skal du angive [Fremf.metode] til [Enkelt billede]. Kontinuerlig optagelse af stillbilleder Kameraet optager kontinuerligt billeder, når du trykker på og holder udløserknappen nede. 1 Tryk på [Menu]. [Menu] DK 38 2 Brug kontrolhjulet til at vælge [Kamera] t [Fremf.metode] t [Kontinuerligt frem], og tryk på midten.

z Sådan optages der kontinuerligt ved en højere hastighed Vælg (Hast.pri.vedv.forb.) fra Fremf.metode for kontinuerligt at optage billeder (maks. 5,5 billeder pr. sekund). Fokus og eksponering for den første optagelse bruges til de efterfølgende optagelser. Brug af optagefunktionerne DK 39