Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Brug af

Brug af afspilningsfunktionerne Forstørrelse af afspilningsbilledet (Forstør) 1 Tryk på (Afspilning)- knappen for at gå ind i afspilningstilstanden. 2 Vis det billede, du ønsker at forstørre, og tryk derefter [Forstør] (midten på kontrolhjulet). (Afspilning)-knap 3 4 Drej på kontrolhjulet for at justere skaleringen. Kontrolhjul Vælg toppen/bunden/højre/venste del af kontrolhjulet for at vælge den del, du vil forstørre. • Tryk på [Afslut] for at annullere handlingen. DK 42

Visning af billedlisten 1 Tryk på (Afspilning)- knappen for at gå ind i afspilningstilstanden. 2 Tryk på (Billedindeks) på kontrolhjulet. Der vises seks billeder ad gangen. (Afspilning)-knap 3 Drej på kontrolhjulet for at vælge et billede. • Hvis du vil gå tilbage til visningen af enkeltbilleder, skal du vælge det ønskede billede og trykke på midten. z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film Du kan nemt skifte mellem billedtyper i billedindekset. Tryk gentagne gange på den venstre side af kontrolhjulet for at vælge (stillbillede) eller (film), og tryk på midten. Du kan ikke få vist stillbilleder og film på den samme indeksskærm. Brug af afspilningsfunktionerne DK 43