Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Visning af billeder på

Visning af billeder på et tv Hvis du vil vise billeder, der er optaget med kameraet, på et tv, kræves et HDMI-kabel (sælges separat) og et HD-tv, der er forsynet med et HDMI-stik. 1 Forbind kameraet til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). Til HDMI-stikket HDMI-kabel Til HDMIterminalen Bemærk • Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den anden ende. z Visning af 3D-billeder på et 3D-tv Du kan se 3D-billeder, der er optaget med kameraet, på et 3D-tv, der er sluttet til kameraet ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). Vælg [Menu] t [Afspil] t [3D-visning]. • Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv'et. DK 44

Kontrol af de tilgængelige funktioner Menuliste Når du trykker på [Menu], vises seks menuelementer, nemlig [Optagetilstand], [Kamera], [Billedformat], [Lysstyrke/farve], [Afspil] og [Opsætning], på skærmen. Du kan indstille forskellige funktioner i hvert element Elementer, der ikke kan indstilles i konteksten, vises i gråt. x Optagetilstand Giver dig mulighed for at vælge en optagetilstand såsom blændetilstand, panorering, Valg af motiv. Intelligent auto Valg af motiv Billedeffekt Anti-bevægelsesslør Panorering 3D-panorering Manuel eksp. Lukkerhast.prior. Kameraet vurderer motivet og foretager passende indstillinger. Optager med forudindstillinger afhængigt af motiv eller forhold. (Portræt/Landskab/Makro/Sportsaktiviteter/ Solnedgang/Natportræt/Natfoto/Håndholdt tusmørke) Opdater med de ønskede effekter for at give udtryk for en unik atmosfære. (Posterisering (farve)/Posterisering (S-H)/Popfarve/ Retrofoto/Delvis farve/Kraftig/Sort-hvid stor kontrast/ Legetøjskamera) Reducerer kamerarystelser ved en mere mørk optagelse indendørs eller ved brug af telelinse. Optager med panoreringsformat. Opdater 3D-panoreringsbilleder, som anvendes til afspilning på et 3D-kompatibelt tv. Justerer blænde og lukkerhastighed. Justerer lukkerhastigheden for at udtrykke motivets bevægelser. DK 45 Kontrol af de tilgængelige funktioner