Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

DK 48 Lysmålermetode

DK 48 Lysmålermetode Blitzkompens. DRO/Auto HDR Kreativ indst. Vælger metode til måling af lysstyrke. (Multi/Center/Spot) Justerer mængden af blitzlys. (–2,0 EV til +2,0 EV) Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk. (Fra/D-områdeopt./Auto HDR) Vælger billedbehandlingsmetode. (Standard/Levende/Portræt/Landskab/Solnedgang/ Sort/hvid) x Afspil Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner. Slet Diasshow Stillbillede/film-valg Billedindeks Vælg mappe Vælg dato Roter Beskyt 3D-visning Forstør Indst. for lydstyrke Angiv udskrivning Vis indhold Sletter billeder. (Flere billeder/Alle i mappe/Alle på dato) Viser billeder automatisk. (Tilstanden Stillbillede: Gentag/Interval/Billedtype) (Filmtilstand: Gentag) Vælger et stillbillede eller en film at afspille. (Stillbillede/Film) Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen. (6 billeder/12 billeder) Vælger mappen af stillbilleder, som skal vises. Vælger datoen for film, der skal afspilles. Roterer billeder. Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen. (Flere billeder/Annuller alle bill./Annuller alle film) Opretter forbindelse til et 3D-kompatibelt tv og gør det muligt at få vist 3D-billeder. Forstørrer billedet. Indstiller lydstyrken for film. Vælger billeder til udskrivning eller foretager udskriftsindstillinger. (DPOF-opsætning/Datomærke) Skifter de oplysninger, der skal vises på afspilningsskærmen. (Vis oplysninger/Histogram/Vis ikke oplysn.)

x Opsætning Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller ændre kameraindstillingerne. Optagelsesindstil. AF-lampe Rødøjereduktion Autovisning Gitterlinje Maksimumniveau Maksimumfarve Histogram MF-hjælp Farverum SteadyShot Udløser u/obj. Lang eksp.SR Høj ISO SR Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med automatisk fokusering på steder med svag belysning. (Auto/Fra) Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for at forhindre røde øjne. (Til/Fra) Indstiller tidsrummet for visning af billedet straks efter optagelse. (10 sek./5 sek./2 sek./Fra) Aktiverer gitterlinjen, som hjælper dig med at justere sammensætningen af billeder. (Til/Fra) Forbedrer omridset af områder i fokus med en bestemt farve. (Høj/Mellem/Lav/Fra) Indstiller den farve, der er brugt til maksimumfunktionen. (hvid/rød/gul) Viser histogrammet for luminansfordelingen. (Til/Fra) Viser et forstørret billede, når der fokuseres manuelt. (Ingen begræns./5 sek./2 sek./Fra) Ændrer området for farvegengivelse. (sRGB/AdobeRGB) Indstiller kompensation for kamerarystelser. (Til/Fra) Indstiller, hvorvidt lukkeren udløses, når der ikke er monteret et objektiv. (Aktiver/Deaktiver) Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med lang eksponeringstid. (Til/Fra) Indstiller støjreduktionsbehandling for optagelser med høj ISO-følsomhed. (Auto/Lav) DK 49 Kontrol af de tilgængelige funktioner