Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

DK 50 Filmlydoptagelse

DK 50 Filmlydoptagelse Specialtastsindstillinger Indstil. af venstre tast Indstil. af højre tast Indstiller lyden for optagelse af film. (Til/Fra) Tildeler en funktion til venstre tast på kontrolhjulet. (Optagetilstand/Opt.tip/Fremf.metode/AF/MF-valg/ Autofokusmetode/Autofokusområde/Præcision dig. zoom/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./Blitztilstand/Blitzkompens./MFhjælp/Ikke indstillet) Tildeler en funktion til højre tast på kontrolhjulet. (Optagetilstand/Opt.tip/Fremf.metode/AF/MF-valg/ Autofokusmetode/Autofokusområde/Præcision dig. zoom/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/DRO/Auto HDR/Kreativ indst./Blitztilstand/Blitzkompens./MFhjælp/Ikke indstillet) Indstilling af tasten B Tildeler en funktion til funktionstasten B. (Optagetilstand/Opt.tip/Fremf.metode/AF/MF-valg/ Autofokusmetode/Præcision dig. zoom/ISO/ Hvidbalance/Lysmålermetode/DRO/Auto HDR/ Kreativ indst./Blitztilstand/Blitzkompens./MF-hjælp) Indstilling af tasten C Tildeler en funktion til funktionstasten C. (Optagetilstand/Special) Special Indstiller de brugerdefinerede funktioner til funktionstasten C. (Fremf.metode/AF/MF-valg/Autofokusmetode/ Autofokusområde/ISO/Hvidbalance/Lysmålermetode/ DRO/Auto HDR/Kreativ indst./Blitztilstand/Ikke indstillet) Primære indstill. Menustart Vælger en menu, der vises først, i den øverste menu eller den sidste menuskærm. (Top/Forrige) Bip Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet. (AF-lyd/Høj/Lav/Fra) Sprog Vælger hvilket sprog der bruges på skærmen. Indst.dato/tid Indstiller dato og klokkeslæt. Indstilling af sted Vælger det område, hvor du anvender kameraet. Hjælpeguidevisn Slår hjælpeguiden til eller fra. (Til/Fra)

Strømbesparelse Indstiller det tidsrum, der skal gå, før kameraet sættes i strømbesparende tilstand. (30 min./10 min./5 min./1 min.) LCD-lysstyrke Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen. (Auto/Manuel/Solskinsvejr) Skærmfarve Indstiller farven på LCD-skærmen. (Sort/Hvid/Blå/Lyserød) Bredt billede Vælger en metode til visning af brede billeder. (Fuld skærm/Normal) Vis afspilning Vælger metoden til visning af portrætbilleder. (Autorotation/Man.rotation) KONTROL TIL HDMI Indstiller, hvorvidt kameraet skal kunne betjenes med en HDMI-kompatibel fjernbetjening. (Til/Fra) USB-tilslutning Vælger metode for USB-forbindelse. (Masselager/PTP) Rensetilstand Giver dig mulighed for at rense billedsensoren. Version Viser versionen af kamera og objektiv. Demotilstand Angiver, om demonstrationen skal vises med film. (Til/Fra) Nulstil Nulstiller kameraet til fabriks-indstillingerne. Hukommelseskortværktøj Formater Formaterer hukommelseskortet. Filnummer Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder. (Serie/Nulstil) Mappenavn Vælger format til mappenavn. (Standardformat/Datoformat) Vælg optagemappe Vælger optagemappen. Ny mappe Opretter en ny mappe. Gendan billed-db. Reparerer billeddatabasefilen for film, når der opdages uoverensstemmelser. Vis kortplads Viser den resterende optagetid for film samt antallet af stillbilleder, der kan optages på hukommelseskortet. Kontrol af de tilgængelige funktioner DK 51