Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Eye-Fi-opsætning*

Eye-Fi-opsætning* Overførselsindst. Indstiller kameraets overførselsfunktion, når der anvendes et Eye-Fi-kort. (Til/Fra) * Vises når der er indsat et Eye-Fi-kort (sælges separat) i kameraet. Anvend ikke et Eye-Fi-kort i kameraet om bord på et fly. Hvis der er et Eye-Fi-kort i kameraet, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra]. Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de er købt. Anvend EyeFi-kort i overensstemmelse med loven i det land/område, hvor du har købt kortet. DK 52

Tilgængelige funktioner til hver enkelt optagetilstand De funktioner, du bruger, afhænger af den valgte optagetilstand. I tabellen herunder angiver den tilgængelige funktion. – angiver, at funktionen ikke er tilgfængelig. De funktioner, du ikke kan bruge, vises i gråt på skærmen. Optagetilstand Ekspon.komp. Selvudløser Kontinuerligt frem Intelligent auto – Smiludløser Panorering – – – – 3D-panorering – – – – Ansigtsregistrering Antibevægelsesslør – – – Valg af motiv – – – – – – – – – – – – – – – – – Billedeffekt Auto programmeret Blændeprioritet Lukkerhast.prior. Manuel eksp. – Kontrol af de tilgængelige funktioner Bemærk • De tilgængelige funktioner kan være begrænset på grund af andre forhold end optagetilstanden. DK 53