Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Skærm Beskrivelse

Skærm Beskrivelse Hukommelseskort/ overførsel B Skærm Menu Optage- tilstand Beskrivelse Funktionstaster 123 Min Tid til optagelse af film 100% Resterende batteritid Ikoner for genkendelse af motiv Opt.tip C Skærm Beskrivelse Blitztilstand/ Rødøjereduktion Opladning af blitz i gang AF-lampe Fremf.metode Optager ikke lyd under optagelse af film Advarsel om kamerarystelse Advarsel om overophedning Databasefil fuld/ databasefilfejl Histogram Fokusmetode ±0.0 Blitzkompensation Lysmålermetode Fokusområdemetode Ansigtsregistrering Blød hud-effekt DK 62 101-0012 Afspilningsmappe – filnummer Beskyt 1 Udskrivningsrækkefølge og antal kopier ISO Hvidbalance AWB 7500K G9

Skærm Beskrivelse Kreativ indst. DRO/Auto HDR Følsomhedsindikator for registrering af smil Skærm Beskrivelse 12/12 Billednummer/antal billeder optaget på datoen eller i den valgte mappe SteadyShot Vises, når HDR ikke fungerede på billedet. D Skærm z Beskrivelse Fokustilstand 1/125 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi ±0.0 Manuelt målt Andet OPT 0:12 2011-1-1 9:30AM Optagetid for filmen (m:s) ±0.0 Eksponeringskompensation Lukkerhastighedsindikator Blændeindikator Optagedato/- tidspunkt for billedet DK 63