Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Indeks DK 78 Numerisk

Indeks DK 78 Numerisk 3D-panorering.............................. 35 3D-visning ................................... 44 A AF/MF-valg ................................. 46 AF-lampe ..................................... 49 Afspilning .................................... 24 Afspilning på tv ........................... 44 Afspilningszoom.......................... 42 Angiv udskrivning ....................... 48 Ansigtsregistrering....................... 46 Anti-bevægelsesslør..................... 34 Auto progammeret ....................... 33 Autofokusmetode......................... 46 Autofokusområde ........................ 46 Autovisning.................................. 49 B Batterienhed................................. 12 Beskyt .......................................... 48 Billedeffekt .................................. 31 Billedformat................................. 40 Billedindeks ................................. 43 Bip................................................ 50 Blændeprioritet ............................ 36 blitzen .......................................... 18 Blitzkompens. .............................. 48 Blitztilstand.................................. 37 Blød hud-effekt............................ 46 Bredt billede................................. 51 D Demotilstand................................ 51 Diasshow...................................... 48 DRO/Auto HDR .......................... 48 E Eksponerings-kompensation........ 32 Eye-Fi-opsætning......................... 52 F Farverum ..................................... 49 Film ............................................. 23 Filmlydoptagelse ......................... 50 Filnummer ................................... 51 Format ......................................... 47 Formater ...................................... 51 Forstør ......................................... 42 Fremf.metode .............................. 46 Fugtdannelse ............................... 70 Funktionstaster ............................ 27 G Gendan billed-db......................... 51 Gitterlinje .................................... 49 H Håndbog ...................................... 64 Håndholdt tusmørke .................... 34 Hast.pri.vedv.forb........................ 39 Histogram.................................... 49 Hjælpeguider............................... 28 Hjælpeguidevisn.......................... 50 Høj ISO SR ................................. 49 Hukommelseskort ....................... 17 Hvidbalance................................. 47 I Ikoner .......................................... 61 Image Data Converter SR ........... 57 Image Data Lightbox SR............. 57 Indst. for lydstyrke ...................... 48 Indst.dato/tid................................ 50 Indstil. af højre tast...................... 50 Indstil. af venstre tast .................. 50 Indstilling af sted......................... 50 Indstilling af tasten B .................. 50 Indstilling af tasten C .................. 50 Indstilling af uret......................... 20 Installation................................... 55

Intelligent auto............................. 33 ISO............................................... 47 Optagetip..................................... 28 Overførselsindst. ......................... 52 K Kontinuerligt frem ....................... 38 Kontrol af sløret baggrund........... 30 KONTROL TIL HDMI ............... 51 Kontrolhjul................................... 26 Kreativ fotografering ................... 29 Kreativ indst................................. 48 Kvalitet ........................................ 47 L Landskab...................................... 34 Lang eksp.SR............................... 49 LCD-lysstyrke.............................. 51 Liste med optagetip...................... 46 Lukkerhast.prior........................... 36 Lysmålermetode .......................... 48 M Macintosh .................................... 56 Makro........................................... 34 Maksimumfarve........................... 49 Maksimumniveau ........................ 49 Manuel eksp................................. 33 Mappenavn .................................. 51 Menu............................................ 45 Menustart ..................................... 50 MF-hjælp ..................................... 49 N Natfoto ......................................... 34 Natportræt .................................... 34 Nulstil .......................................... 51 Ny mappe..................................... 51 P Panorering ................................... 35 Panoreringsretning ...................... 47 PMB ............................................ 57 Portræt......................................... 34 Præcision dig. zoom.................... 46 R Rensetilstand ............................... 51 Rødøjereduktion.......................... 49 Roter............................................ 48 Rullende afspilning ..................... 35 S Selvudløser.................................. 38 Skærmfarve ................................. 51 Slet............................................... 25 Smilregistrering........................... 46 Smiludløser ................................. 46 Software ...................................... 55 Solnedgang.................................. 34 Special......................................... 50 Specifikationer ............................ 73 Sportsaktiviteter .......................... 34 Sprog ........................................... 50 SteadyShot................................... 49 Stillbillede/film-valg ................... 48 Strømbesparelse .......................... 51 U Udfyld.blitz ................................. 37 Udløser u/obj............................... 49 USB-tilslutning ........................... 51 Andet O Objektiv ....................................... 15 Opladning af batterienheden........ 12 Opsætning.................................... 49 Optagelse af stillbilleder .............. 22 Optagetilstand.............................. 33 V Vælg dato .................................... 48 Vælg mappe ................................ 48 Vælg optagemappe...................... 51 Valg af motiv............................... 34 Version ........................................ 51 DK 79