Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Klargøring af kameraet

Klargøring af kameraet Identificering af dele Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. A (Afspilning)-knap (24) B Udløserknap (22) C ON/OFF (Tænd/sluk)-kontakt (20) D AF-lampe/selvudløserlampe/ Smiludløser-lamp E Højttaler F Mikrofon* G Terminal til intelligent tilbehør (18) H Objektiv (15) Når objektivet fjernes I Udløserknap til objektiv (16) J Fatning K Billedsensor** L Objektivkontakter** * Dæk ikke denne del til ved videooptagelse. ** Undgå at berøre denne del direkte. DK 8

A (USB)-terminal B Krog til skulderrem Det anbefales at fastgøre skulderremmen for at undgå at tabe kameraet. C HDMI-terminal (44) D Lyssensor E LCD-skærm Kameraets vippelige LCD-skærm gør det muligt at optage fra forskellige positioner. Klargøring af kameraet F MOVIE (film)-knap (23) G Kontrolhjul (26) H Funktionstaster (27) DK 9