Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation

4-275-475-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks © 2011 Sony Corporation NO NEX-C3

 • Page 2 and 3: Om bruk av kameraet Bruke denne hå
 • Page 4 and 5: Koble til annet utstyr Feilsøking
 • Page 6 and 7: Fotografere mennesker 30 60 Bare ho
 • Page 8 and 9: Fotografere landskap 37 52 Himmelen
 • Page 10 and 11: Fotografere motiv i rask bevegelse
 • Page 12 and 13: A Posisjonsmerke for bildesensor (6
 • Page 14 and 15: Liste over ikoner på skjermen Ikon
 • Page 16 and 17: Skjerm Betydning 12/12 Bildenummer/
 • Page 18 and 19: Skjermknapper Skjermknappene har ul
 • Page 20 and 21: Kamera Gir deg muligheten til å st
 • Page 22 and 23: Rutenettlinje Fremhevingsnivå Slå
 • Page 24 and 25: Ta bilder Her får du en forklaring
 • Page 26 and 27: Spille av bilder Spiller av lagrede
 • Page 28 and 29: Slette bilder Du kan slette det bil
 • Page 30 and 31: z Bruke oppsettelementene samtidig
 • Page 32 and 33: Myke hudtoner-effekt Du kan enkelt
 • Page 34 and 35: Lysstyrke Du kan enkelt justere lys
 • Page 36 and 37: Under avspilling Skjerminfo Histogr
 • Page 38 and 39: Bruke funksjoner i menyen Bildeinde
 • Page 40 and 41: z Hvis du tar opp et stillbilde av
 • Page 42 and 43: (Håndholdt kamera i halvlys) Komme
 • Page 44 and 45: Delfarge (gul) Veldig lyst Sterk ko
 • Page 46 and 47: Panoramafotografer. Setter deg i st
 • Page 48 and 49: 3D-panorama Setter deg i stand til
 • Page 50 and 51: Man. Eksponering Du kan fotografere
 • Page 52 and 53:

  Lukkerprioritet Du kan gjengi et mo

 • Page 54 and 55:

  Program Auto Selv om kameraet autom

 • Page 56 and 57:

  Kontinu. fremtrekk Tar bilder konti

 • Page 58 and 59:

  Selvutløser 1 [Meny] t [Kamera] t

 • Page 60 and 61:

  Nivåtrinn: Kont. Tar tre bilder me

 • Page 62 and 63:

  Velg AF/MF Velger autofokus eller m

 • Page 64 and 65:

  Autofokusområde Velger fokusområd

 • Page 66 and 67:

  Nøyaktig digital zoom Du kan ta st

 • Page 68 and 69:

  Smilutløser Når kameraet registre

 • Page 70 and 71:

  Myke hudtoner-effekt Stiller inn ef

 • Page 72 and 73:

  Bildestørr. Bildestørrelsen avgj

 • Page 74 and 75:

  Bildeforhold Stiller inn bildeforho

 • Page 76 and 77:

  Panoramaretning Stiller inn den ret

 • Page 78 and 79:

  Hvitbalanse Justerer fargetonene i

 • Page 80 and 81:

  Målemodus Velger målemetode, dvs.

 • Page 82 and 83:

  DRO/Auto HDR Korrigerer lysstyrken

 • Page 84 and 85:

  Kreative innst. Gir deg muligheten

 • Page 86 and 87:

  Lysbildevisning Spiller av bilder a

 • Page 88 and 89:

  Bildeindeks Velger det antallet bil

 • Page 90 and 91:

  Velg dato Filmer lagres etter dato.

 • Page 92 and 93:

  Beskytt Beskytter lagrede bilder mo

 • Page 94 and 95:

  Voluminnstillinger Justerer volumet

 • Page 96 and 97:

  AF-lys AF-lyset gir utfyllende bely

 • Page 98 and 99:

  Autovisning Du kan kontrollere det

 • Page 100 and 101:

  Fremhevingsnivå Forsterker konture

 • Page 102 and 103:

  Histogram Stiller inn om histogramm

 • Page 104 and 105:

  Fargerom Måten farger representere

 • Page 106 and 107:

  Utløser uten objektiv Stiller inn

 • Page 108 and 109:

  Høy ISO Støyred. Når du fotograf

 • Page 110 and 111:

  Innst. venstre knapp Tilordner en f

 • Page 112 and 113:

  Innst. av skjermkn. B Tilordner en

 • Page 114 and 115:

  Tilpasset Tilordner en funksjon til

 • Page 116 and 117:

  Pip Brukes til å velge den lyden d

 • Page 118 and 119:

  Dato/tid-innst. Stiller inn dato og

 • Page 120 and 121:

  Hjelp-skjermbilde Du kan velge om h

 • Page 122 and 123:

  LCD-lysstyrke Lysstyrken til LCD-sk

 • Page 124 and 125:

  Vidt bilde Velger den metoden som s

 • Page 126 and 127:

  KTRL for HDMI Når du kobler kamera

 • Page 128 and 129:

  Rensemodus Setter deg i stand til

 • Page 130 and 131:

  Demomodus [Demomodus]-funksjonen vi

 • Page 132 and 133:

  Formater Formaterer minnekortet. N

 • Page 134 and 135:

  Mappenavn De stillbildene du tar, l

 • Page 136 and 137:

  Ny mappe Oppretter en mappe på min

 • Page 138 and 139:

  Vise ledig kortplass Viser den gjen

 • Page 140 and 141:

  Koble til annet utstyr Vise bilder

 • Page 142 and 143:

  3D-visning For å vise 3D-panoramab

 • Page 144 and 145:

  Anbefalt datamaskinmiljø (Macintos

 • Page 146 and 147:

  Installere programvaren (Macintosh)

 • Page 148 and 149:

  Koble kameraet til datamaskinen 1 S

 • Page 150 and 151:

  Skrive ut stillbilder Du kan skrive

 • Page 152 and 153:

  Hvis CHARGE-lampen blinker raskt ig

 • Page 154 and 155:

  Slette/redigere bilder Bildet kan i

 • Page 156 and 157:

  Meldingen "Still inn område/dato/t

 • Page 158 and 159:

  Inneholder ingen stillbilder. Inneh

 • Page 160 and 161:

  Annet Bruke kameraet i utlandet Du

 • Page 162 and 163:

  *2 Støtter høyhastighets-dataover

 • Page 164 and 165:

  Om batteriets levetid • Batteriet

 • Page 166 and 167:

  Fatningsadapter Ved å bruke fatnin

 • Page 168 and 169:

  Indeks Tallstørrelser 3D-panorama

 • Page 170 and 171:

  Skarphet ..........................